За принципом соціальної відповідальності

Официально

  9 Апр , 2009

Враховуючи нинішню непросту економічну ситуацію, депутати обласної ради на ХХVІІ сесії обласної ради прийняли ряд злободенних та вкрай важливих рішень для забезпечення нормального життя Миколаївщини.
Серед них помітна частка – це рішення, що стосуються гуманітарної сфери. Зокрема "Про внесення змін та доповнень до обласної Програми "Молодь Миколаївщини" на 2006-2010 роки"; "Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009-2013 роки"; "Про внесення доповнень до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області на період до 2012 року" тощо.

 

Зміни та доповнення до Програми "Молодь Миколаївщини" стосуються розвитку молодіжного громадського руху.

 

Депутати обласної ради своїм рішенням забезпечили проведення цілісної молодіжної політики в регіоні, підвищення ефективності діяльності громадських молодіжних формувань та дитячих молодіжних організацій.

 

Передбачається здійснення таких заходів:
– сприяння створенню районних (міських) молодіжних колегій, забезпечивши участь у роботі представників різних громадських організацій, учнівського та студентського самоврядування, робітничої молоді, молодих активістів органів місцевого самоврядування та виконавчої влади;
– проведення обласного молодіжного форуму із залученням активістів молодіжного громадського руху районів та міст обласного значення;
– проведення в районах області та містах обласного значення молодіжних форумів із залученням активної молоді, яка проживає у відповідних населених пунктах;
– продовження практики проведення семінарів, тренінгів, шкіл молодого лідера для керівників та активістів дитячого, молодіжного громадського руху із залученням молоді із сільської місцевості тощо.

 

Загалом, внесені зміни та доповнення до Програми передбачають цілу низку заходів, виконання яких сприятиме створенню оптимальних умов для залучення молоді до активного громадського життя та здійснення молодіжної політики у регіоні.

 

***
З метою підтримки розвитку фізичної культури і спорту, враховуючи досягнення наших миколаївських спортсменів на престижних спортивних форумах, депутати обласної ради внесли доповнення до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області.
Вони стосуються:

 

– виділення житла спортсменам-переможцям та призерам Олімпійських, Паралімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи та їх тренерам, які потребують поліпшення житлових умов;
– виплати стипендій найбільш перспективним спортсменам-шахістам;
– надання фінансової допомоги спортивним школам, засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства за погодженням з постійними комісіями обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім`ї та молоді, спорту та з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

 

***
Винесення питання "Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009-2013 роки" продиктовано тим, що термін дії попередньої обласної Програми закінчився у 2008 році.

 

Слід зазначити, що за період дії попередньої Програми, починаючи з 2004 року, простежувалася тенденція зростання кількості оздоровлених дітей.

 

Так, якщо у 2003 році послугами відпочинку і оздоровлення було забезпечено 51547 дітей, у 2005-му – 52300,  2006-му – 57369, 2007-му – 59070 дітей, то у 2008 році оздоровлено 60110 дітей. Найбільша увага приділялася насамперед дітям, які потребують соціального захисту.

 

Метою нової Програми є створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей.

 

Програмою передбачено заходи, які стосуються організаційного супроводження оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді; організації оздоровлення та відпочинку дітей соціально не захищених категорій; медичного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді; забезпечення повного та змістовного оздоровлення дітей; інформаційно-методичного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді; фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

 

Програма, прийнята депутатами обласної ради, забезпечує організацію якісного відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області у літній час.

 

***
На ХХVІІ сесії обласної ради внесено зміни до обласної Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року з метою створення механізму забезпечення заходів пожежної безпеки на території Миколаївської області, забезпечення захисту життя та здоров`я населення, навколишнього природного середовища і об’єк-тів від впливу небезпечних факторів пожежі, посилення пожежної безпеки в населених пунктах, поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів пожежної охорони для виконання покладених на них завдань за призначенням тощо.

 

Відповідними заходами до Програми передбачається:

 

– утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони;
– забезпечення розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони;
– будівництво, реконструкція, ремонт пожежних депо, забезпечення засобами пожежогасіння, обладнання, індивідуального захисту та зв’язку тощо.

 

***
Про затвердження
Регіональної програми
підтримки малого
підприємництва
у Миколаївській області
на 2009-2010 роки

 

На XXVII сесії обласної ради 26 березня 2009 року депутати обласної ради затвердили Регіональну програму підтримки малого підприємництва у Миколаївській області на 2009-2010 роки. На її фінансування в обласному бюджеті передбачено кошти в сумі 360 тис. гривень. Головною метою Програми є зменшення негативного впливу фінансової та економічної кризи на населення області, підтримка малого підприємництва. Програма передбачає заходи щодо спрямування дій територіальних, регіональних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших державних й місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого підприємництва, формування та впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки та захисту.

 

Депутати обласної ради активно і зацікавлено обговорили проект Програми в постійних комісіях, внесли багато суттєвих доповнень з урахуванням аналізу та підсумків виконання поперед-ньої обласної програми, яка діяла у 2007-2008 роках.

 

Реалізація заходів прийнятої Програми на 2009-2010 роки надасть можливість мінімізувати негативний вплив світової фінансової кризи на економіку України та створити сприятливі умови для підтримки і розвитку малого підприємництва, підвищиться його внесок у забезпечення зайнятості населення області.

 

Прогнозується зростання кількості суб’єктів малого підприємництва та підвищення показників їх діяльності, зокрема: на кінець 2010 року кількість малих підприємств становитиме – 9350 одиниць; фізичних осіб підприємців – 76200; всього у сфері малого бізнесу з урахуванням найманих працівників малих підприємств, фізичних осіб підприємців та їх найманих працівників працюватиме понад 218000 осіб. Збільшиться до 26,5% частка малих підприємств у загальному обсязі виробництва продукції, робіт та послуг. Зростуть надходження до зведеного бюджету Миколаївської області від суб’єктів підприємництва. Передбачається збільшення кількості об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, розширення спектра та підвищення якості наданих ними послуг. Підвищиться ефективність фінансової допомоги суб’єктам малого підприємництва з обласного та міських бюджетів. Навчання основ підприємницької діяльності та за професіями, зорієнтованими на подальшу самозайнятість, пройдуть понад 9 тис. безробітних громадян.

 


Прес-служба обласної ради

Сообщение:

*

НОВОСТИ