Кожен працюючий студент має право на учбову відпустку

До редакції газети "Рідне Прибужжя" звернулася громадянка Олена П., яка одночасно працює та навчається у вищому навчальному закладі з заочною формою навчання, з запитанням, чи має вона право на відпустку в зв’язку з навчанням, та чи зобов’язане підприємство оплатити її?

 

Однією з видів відпусток є додаткова відпустка у зв’язку з навчанням. Це особлива категорія відпусток, яка охороняється Кодексом законів про працю України від 10.12.71 №322-VІІ та Законом України "Про відпустки" від 15.11.96 № 504/96-ВР. Дані нормативно-правові акти передбачають надання додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання. При цьому, виходячи з роз’яснення Мінпраці (лист від 06.09.05 №09-402), такими, що "успішно" навчаються, вважаються студенти, які не мають академічної заборгованості за минулий курс і до початку наступної сесії виконали з позитивною оцінкою не менше як 75% контрольних робіт, а інші 25% контрольних робіт та курсових надали для рецензії.

 

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток у зв’язку з навчанням для студентів вищих навчальних закладів з заочною формою навчання становить:
– на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;
– на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 40 календарних днів;
– на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;
– на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) у вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.
– працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання тривалість відпустки визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

 

Слід зауважити, що відпустки у зв’язку з навчанням надаються впродовж навчального року, а не календарного чи робочого.
Підставою для надання вищезазначеної відпустки є довідка-виклик з вищого навчального закладу. У даній довідці вказується не тільки початок та закінчення сесії, але й продовження відпустки. Разом з довідкою-викликом з вищого навчального закладу працівник подає особисто заяву про надання відпустки у зв’язку з навчанням на ім’я керівника підприємства.

 

Планування навчального процесу належить до компетенції вищих закладів освіти, їм належить право розподілу установленої законом тривалості додаткової оплачуваної відпустки протягом навчального року. Підприємство, установа зобов’язані надавати працівникові відпустку саме в той час, який визначений навчальним закладом. Ненадання відпустки у цей час не може бути обґрунтоване виробничою необхідністю. Закон вимагає створювати працівникам умови для поєднання роботи з навчанням.

 

Інна ПАВЛОВСЬКА,
юрист

 

Комментарии:

  1. марія:

    Чи має право працівник досафу на додаткову відпустку у звязку знавчанням.

Сообщение:

*

НОВОСТИ