Не тільки карати, а й сприяти

Конфликт, Новости

  17 Окт , 2009

Не секрет, що через важкі часи економічної кризи потерпає й система сплати податків. Про це – наша розмова із першим заступником голови ДПА у Миколаївській області О.В. Бернацьким.

 

– Олександре Вікторовичу, оскільки Ви відповідаєте за роботу по погашенню податкового боргу, якою, на Вашу думку, є сьогодні відповідальність платників податків щодо виконання конституційного обов’язку зі сплати податків і зборів?
– Попри сталу тенденцію до збільшення кількості платників, які усвідомлюють переваги добровільної сплати податків, на жаль, ще існує значна кількість платників, які займають позицію повного нерозуміння та намагаються уникнути сплати податків.
Як свідчить історія, сплата податків завжди вважалася одним з головних обов’язків громадянина, а тих, хто не бажав поповнювати казну, чекали страшні покарання. Наприклад, у Стародавньому Єгипті боржників саджали у боргову яму або примушували продавати у рабство своїх дітей.
Сьогодні інші часи – часи цивілізованого суспільства, і до тих, хто не сплачує податки, застосовуються заходи, визначені чинним законодавством.

 

– Яка зараз ситуація з податковим боргом по Миколаївській області?
– У 2009 році утримується досить значний рівень податкового боргу. На сьогодні податковий борг по області становить понад 210 млн. грн. та порівняно з початком року збільшився майже у півтора разу. Також збільшилася і кількість боржників.
Це так, тому що постійно маємо великі суми новоствореного податкового боргу. Якщо в середньому за місяць погашаємо близько 14,5 млн. грн., то приблизно у півтора разу більше з’являється новостворений податковий борг.

 

– Якою є причина виникнення новоствореного податкового боргу?
– Як і у всьому світі, фінансова криза суттєво вплинула на суб’єктів господарювання нашої області. Все частіше трапляються випадки, коли у платника відсутні кошти для сплати самостійно задекларованих податкових зобов’язань. Тому однією з причин виникнення новоствореного податкового боргу є несплата поточних нарахувань. Крім цього, новостворений податковий борг виникає і за рахунок несплати донарахувань, унаслідок виявлених порушень податкового законодавства, передусім через боротьбу з "податковими ямами" та порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

– Яка система заходів стягнення застосовується до боржників податковими органами і чи є вона ефективною?
– Сьогодні визначальною стратегічною метою податкової служби є збереження платника податків та сприяння у намаганні розрахуватися з бюджетом. До тих підприємств, у яких виник податковий борг, податковими органами застосовується система заходів стягнення, яка запроваджена Законом України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Цей Закон спрямований на встановлення в суспільстві податкової культури як з боку органів державної податкової служби, так і платників податків, а саме: він одночасно дає можливість платнику податків протягом 70 днів самостійно сплатити борг, а податковому органу, у разі непогашення його у такий термін, – право на стягнення боргу за рахунок активів. Наявність податкової застави забороняє платнику податків здійснювати переважну більшість господарських операцій.

 

По Миколаївській області з початку поточного року в рахунок погашення податкового боргу до бюджету надійшло 37,2 млн. грн., з яких 31,9 млн. грн., або 86 відсотків сплачено боржниками самостійно, тобто без застосування заходів примусового стягнення. З підприємств-боржників, які не скористалися можливістю самостійного погашення боргу, стягнуто за рахунок фіскальних заходів: реалізації майна, інших майнових активів, вилучення готівкових коштів, а також стягнуто у судовому порядку – 5,3 млн. грн., або 14 відсотків від загальної суми надходжень. Указаний факт свідчить про усвідомлення платниками податків переваги добровільного погашення податкового боргу.

 

Крім цього, Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" надає платнику податків можливість запобігти податковому боргу шляхом отримання розстрочки сплати податкових зобов’язань. З початку 2009 року такою можливістю скористалися 452 платники, яким розстрочено сплату податкових зобов’язань у сумі 34,4 млн. грн.
Отже, систему заходів, запроваджену Законом України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" можна назвати водночас і ефективною, і недосконалою.

 

– Тобто в законодавстві, яке регулює питання погашення податкового боргу, потрібні зміни?
– Звісно, що потрібні. Починаючи з моменту набрання чинності Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", фахівцями податкової служби області надано ряд пропозицій щодо його вдосконалення, зокрема: введення пільгового режиму оподаткування для підприємств виправних колоній, розглянуто шляхи погашення податкового боргу суднобудівними заводами та комунальними підприємствами тощо.

 

Наразі, за ініціативою ДПА України, на законодавчому рівні вирішується питання щодо можливості стягнення коштів у безспірному порядку. На сьогодні таке право має тільки виконавча служба за рішенням суду. Вирішення цього питання дасть змогу податковим органам отримати суттєвий важіль примусового стягнення боргу.

 

Також вирішується питання щодо зміни системи штрафів за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань, що допоможе підприємствам швидше позбавитися боргової залежності. Разом з цим, до платників, які використовують надану їм податкову пільгу не за призначенням, пропонується збільшити штрафні санкції.

 

– Яким є найжорсткіший захід впливу на боржника?
– "Найстрашніший" і, по суті, останній захід, що застосовується до боржника, – це визнання його банкрутом. На сьогодні ми маємо сумну статистику: якщо протягом 2007-2008 років у процедурі банкрутства ліквідовано 134 боржники, яким у зв’язку з недостатністю активів для погашення кредиторських вимог списано 44,1 млн. грн. податкового боргу, то за 8 місяців 2009 року ліквідовано 99 боржників та списано 83,6 млн. грн. податкового боргу.

 

Разом з цим, Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яким регламентується процедура банкрутства, передбачена можливість збереження підприємства шляхом застосування процедури санації, укладення мирової угоди та припинення провадження у справі про банкрутство. На даний час у процедурі санації перебувають п’ять підприємств області різних форм власності, що дало можливість зберегти активи, робочі місця та дати новий шанс виробництву.

 

В умовах складного періоду вистояти й утримати позиції на ринку нелегко всім категоріям платників. Мета держави, а відповідно і органів державної податкової служби – зберегти платника податків, як потенційного наповнювача бюджету. Для цього ми повинні максимально сприяти підприємствам у їх намаганні розрахуватися з бюджетом, а процедуру банкрутства застосовувати лише у самих безнадійних випадках, коли відновлення платоспроможності неможливе.

 

Сообщение:

*

НОВОСТИ