Регіональна культура в умовах глобалізаці

Культура, Новости

  8 Окт , 2009

Наш Миколаївський край розміщується в центрі "Європейського трикутника" і не дивно, що тут мандрували і жили десятки племен і народів. Дослідження культурологів і краєзнавців підтверджують етнічне розмаїття, яке склалося на цій території. Саме тому проблема регіональної культури знову постала як проблема збереження та розвитку не тільки окремих культур, а й цілісності всієї національної культури.
На сучасному етапі можна констатувати зростання інтересу наукових кіл до проблеми регіональної культури, і на Миколаївщині зокрема. На науково-практичних конференціях, у фахових виданнях та періодичній пресі оприлюднюються доробки культурологів, мовознавців, етнографів, журналістів, істориків, але, на жаль, вони лише фрагментарного характеру.

 

З давніх-давен Україну заселяли безліч народів різних національностей. Кожна має свою неповторну історію, особливі традиції та звичаї, своєрідну мову. Крім українців, на півдні України живуть представники різних національностей: росіяни, болгари, білоруси, молдовани, азербайджанці, корейці, серби, поляки, японці та багато інших. Живуть вони і працюють у мирі й злагоді. Разом святкують національні свята обох Батьківщин, мають надію на краще майбутнє та створюють неповторний колорит й незрівнянний прошарок культури південно-українського регіону.

 

Викладачі кафедри "Загально-гуманітарних дисциплін" Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" на чолі з кандидатом педагогічних наук, професором А.Г. Михайликом уже багато років займаються науковими дослідженнями в галузі культури, зокрема досить детально акцентують свою роботу на регіональній культурі.
Актуальність досліджень вмотивована тим, що в сучасній культурологічній науці назріла потреба системного вивчення традицій та сучасності регіональної культури. Це дасть змогу віднайти історичне підґрунтя, що складає основу нових пошуків у дослідженні регіональної культури. Також не останню роль відіграє те, що інститут розвитку людини – міжрегіональний, тобто будує свою діяльність з урахуванням тенденцій регіональних особливостей і потреб.
Практичною презентацією досягнень наукової роботи кафедри та інституту стало проведення різноманітних конференцій, семінарів, "круглих столів", лекцій. На них обговорюються питання вивчення особливостей та тенденцій регіональної культури як основи для збагачення культури української держави. Зокрема через співпрацю дослідників та представників національно-культурних товариств, що дозволить осмислити своєрідність збереження та примноження етнічних традицій краю з урахуванням впливу не лише національно-державних, а й регіональних особливостей.
Як зазначає професор А.Г. Михайлик: "Кожна регіональна культура має ті дорогоцінні кристали, з яких складається національна культура. І чим яскравішою буде регіональна культура, тим більш багатогранною буде культура українського суспільства, тим більше процес визнання буде як у рамках української держави, так і зарубіжними країнами".
Наукова школа університету "Україна" під керівництвом професора А.Г. Михайлика з кожним роком розширює коло науковців, які вивчають аспекти регіональної культури. Так, остання міжнародна конференція, присвячена регіональній культурі в умовах глобалізації, яка проходила в університеті, довела, що регіональна культура – наймогутніша енергія єднання поколінь, віків та народів, міра культури як окремої людини, так і цілого нарду. Адже гостями конференції були представники наукових кіл багатьох регіонів пострадянського простору. Зокрема науковці з Уралу (Челябінськ), Західного Сибіру (Омськ), Південно-російського регіону (Ростов-на-Дону), Волгоградського регіону (Волгоград). Провідним акцентом конференції стало визнання моделі багатокультурності кожного регіону та можливість надання більшої підтримки етнічним мовам, традиціям, мистецтву, як фундаменту згоди та братерства між людьми різних етносів.

 

Учасники наукових зібрань інституту зосереджують увагу на тому, що, перш за все, необхідно осмислити регіональну культуру в її реальній цілісності і повноті конкретних форм її існування, в її будові, функціонуванні і розвитку. Таке завдання здатна і покликана вирішити культурологія, адже її мета полягає в подоланні вузькості, однобокості, частковій інтерпретації культури, головне – не піддаватися впливу різних супутніх наук, а самій проявляти ініціативу і пропонувати всім їм таку теоретичну модель регіональної культури, з якої кожна могла б виходити у вирішенні конкретних завдань.
Україна має своєрідну територію: вона розміщується між двома великими суперетносами – східним і західним, а отже, поєднує особливості як одного, так і іншого. Самобутньою формою втілення етнічного світогляду, своєрідним комплексом і оригінальним типом національного світобачення стає регіональна культура.
Кожен народ є творцем національної і співтворцем світової культури та дійовою особою регіональної культури. Історія та культура народів стала багатством і долею Миколаївщини. Мудра земля зберігає і розповідає про це навіть через далекі тисячоліття.

 

Валентина СТЄКОЛЬЩИКОВА,
член Національної спілки
журналістів України

 

Сообщение:

*

НОВОСТИ