Рішення від 16 жовтня 2009 року №9

Официально

  31 Окт , 2009

Про внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2009 рік

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника головного фінансового управління облдержадміністрації Іщенка В. П. щодо необхідності внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2009 рік, обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію начальника головного фінансового управління облдержадміністрації Іщенка В. П. щодо необхідності внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2009 рік.
2. Внести зміни в дохідні джерела загального фонду обласного бюджету:
2.1. Збільшити надходження по:
– податку з доходів фізичних осіб (КБКД 11010000) – на 7696,3 тис. грн.
– платі за землю (КБКД 13050000) – на 1700,0 тис. грн.
– податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до кому – нальної власності (код 12020200) – на 1000,0 тис. грн.
2.2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 року № 1131‑р «Про затвердження додаткового розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» на 2009 рік», збільшити обсяг субвенції з державного бюджету (КБКД 41035800) на суму 8,2 тис.гривень.
3. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 2009 рік у сумі 1127937,801 тис.гривень.
4. Внести зміни у видаткову частину загального фонду обласного бюджету:
4.1. Зменшити видатки із загального фонду обласного бюджету головним розпорядникам коштів:
4.1.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації – на 335,2 тис.грн., у тому числі:
– субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців для поліпшення матеріально-технічного стану установ освіти, охорони здоров’я, культури міст і районів області та установ обласного підпорядкування, згідно з програмами, затвердженими обласною радою на 2009 рік (зарезервована в бюджеті за КФКВ 250380 КЕКВ 3000) – на 315,0 тис.грн.
– субвенція з обласного бюджету на виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – на 20,2 тис.грн.
4.1.2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації – на 2230,3 тис.грн., у тому числі:
– видатки на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет (КФКВ 081009) – на 2230,3 тис.грн.
4.2. Збільшити видатки із загального фонду обласного бюджету по головних розпорядниках коштів:
4.2.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації – на 1773,4 тис.грн., у тому числі:
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – на 8,2 тис.грн.
– субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виконання депутатами обласної ради доручень виборців для поліпшення матеріально-технічного стану установ освіти, охорони здоров’я, культури міст і районів області, згідно з програмами, затвердженими обласною радою на 2009 рік – на 315,0 тис.грн.
– субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій – на 20,2 тис.грн.
– кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (КФКВ 250306) – на 1430,0 тис.грн.
4.2.2. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації – на 2140,0 тис.грн.,
у тому числі:
– субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію та відновлення аварійно небезпечних будівель дошкільних навчальних закладів сільської місцевості (зарезервована в бюджеті за КФКВ 250380 КЕКВ 3000) – на 740,0 тис.грн.
Облдержадміністрації спільно з постійною комісією обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім`ї та молоді, спорту провести пооб’єктний розподіл коштів.
4.2.3. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації – на 9650,0 тис.грн.
4.2.4. Управлінню культури облдержадміністрації – на 833,8 тис.грн.
4.2.5. Облдержадміністрації – на 200,0 тис.грн.
4.2.6. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації – на 210,0 тис.грн.
4.2.7. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації – на 300,0 тис.грн.
4.2.8. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації – на 95,0 тис.грн.
4.2.9. Обласній раді – на 295,0 тис.грн.
5. З метою забезпечення ефективності використання субвенцій з державного та обласного бюджетів внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів бюджетам міст і районів області:
5.1. Затвердити уточнений розподіл обсягу субвенції (КФКВ 250328) по загальному фонду на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
5.2. Затвердити уточнений обсяг субвенції (КФКВ 250329) на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
5.3. Затвердити уточнений розподіл обсягу субвенції (КФКВ 250380) на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи).
5.4. Зменшити на 20,2 тис.гривень та затвердити уточнений обсяг субвенції (КФКВ 250380) на виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу.
5.5. Збільшити на 20,2 тис.гривень та затвердити уточнений обсяг субвенції (КФКВ 250380) на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій.
5.6. Збільшити на 246,5 тис.гривень та затвердити уточнений обсяг субвенції (КФКВ 250380) на виконання депутатами обласної ради доручень виборців для поліпшення матеріально-технічного стану установ освіти, охорони здоров’я, культури згідно з програмами, затвердженими обласною радою на 2009 рік.
5.7. Збільшити на 8,2 тис.гривень та затвердити уточнений розподіл обсягу субвенції (КФКВ 250376) на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» на 2009 рік.
6. Внести зміни в дохідні джерела спеціального фонду обласного бюджету:
6.1. Збільшити на 1430,0 тис.гривень надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) від передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку обласного бюджету (КБКД 43010000).
6.2. Збільшити на 3000,6 тис.гривень надходження за КБКД 50080000 «Збір за забруднення навколишнього природного середовища».
7. З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг доходів спеціального фонду обласного бюджету в сумі 150745,918 тис.гривень, з них до бюджету розвитку – в сумі 9946,8 тис. гривень.
8. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду обласного бюджету:
8.1. Збільшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів спеціального фонду обласного бюджету:
8.1.1. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації – на 4430,6 тис.грн., у тому числі:
– завершення проектів газифікації сільсь- ких населених пунктів з високим ступенем готовності (КФКВ 150115) – на 50,0 тис.грн.
– проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю (КФКВ 150114) – на 660,0 тис.грн.
– капітальні вкладення (КФКВ 150101) – на 720,0 тис.грн.
– заходи, пов’язані з охороною та раціональним використанням природних ресурсів (КФКВ 240601) – на 3000,6 тис.грн.
8.1.2. Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації – на 731,076 тис.грн. у тому числі:
– субвенція з місцевого бюджету дер-
жавному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів (розкорчування багаторічних насаджень, рекультивація порушених земель) (КФКВ 250344) за рахунок залишку коштів на рахунку обласного бюджету на 1 січня 2009 року – на 731,076 тис.грн.
9. Затвердити уточнений розподіл видатків на об’єкти, фінансування яких у 2009 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету.
10. Затвердити уточнений розподіл видатків на об’єкти, фінансування яких у 2009 році буде проводитися за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.
11. Затвердити уточнений обсяг видатків на проведення у 2009 році робіт, які будуть виконуватися за рахунок коштів, що надходять до обласного бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
12. Затвердити уточнений розподіл субвенції з державного бюджету (КФКВ 250328) по спеціальному фонду бюджетам міст і районів на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
13. Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень головних розпорядників коштів обласного бюджету на 2009 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2009 року, відповідно до пунктів 6, 20 рішення обласної ради від 16 січня 2009 року № 1 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2009 рік».
14. Затвердити у складі видатків обласного бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 77787,576 тис.гривень, із них обсяг видатків загального фонду бюджету на реалізацію державних програм у сумі 11835,9 тис.гривень та регіональних галузевих програм у сумі 28011,2 тис.гривень, видатків спеціального фонду бюджету на реалізацію регіональних галузевих програм у сумі 37940,476 тис.гривень.
15. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на 2009 рік у сумі 1149465,001 тис.гривень, кредитування – в сумі 2500,0 тис.гривень; видатків спеціального фонду – в сумі 155243,076 тис.гривень, кредитування – в сумі – 1517 тис.гривень; бюджету розвитку – в сумі 11468,8 тис.гривень.
16. Джерелом покриття розриву між обсягом доходів, видатків та кредитування загального фонду затвердити вільний залишок коштів на рахунку обласного бюджету на 1 січня 2009 року (БКФБ 208100) в сумі 24027,2 тис.гривень; спеціального фонду – залишок коштів на рахунках обласного бюджету на 1 січня 2009 року (БКФБ 208100) в сумі 2980,158 тис.гривень.
17. Делегувати бюджету міста Миколаєва виконання повноважень на здійснення видатків обласного бюджету на утримання школи вищої спортивної майстерності у 2010 році.
Рекомендувати Миколаївському міському голові розглянути на черговій сесії міської ради питання щодо прийняття повноважень на здійснення видатків обласного бюджету на утримання школи вищої спортивної майстерності у 2010 році.
18. З метою якісного завершення бюджетного періоду 2009 року відповідно до чинного законодавства:
18.1. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету внести зміни до кошторисів і планів асигнувань підвідомчих установ та організацій.
18.2. Рекомендувати головам районних рад, міським головам внести зміни до місцевих бюджетів на 2009 рік по доходах та видатках у частині міжбюджетних трансфертів, переданих з державного та обласного бюджетів.
18.3. Дозволити облдержадміністрації за умови збільшення, зменшення в листопаді-грудні цього року обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, що вплине на дохідну та видаткову частини обласного бюджету, провести їх розподіл між місцевими бюджетами області та затвердити на засіданні постійної комісії обласної ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій.
Надати право головному фінансовому управлінню облдержадміністрації спільно з головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій здійснювати перерозподіл загального обсягу субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм соціального захисту населення між їх видами у межах загального обсягу та бюджетами міст і районів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та допомоги населенню.
Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку забезпечити внесення змін до розпису обласного бюджету.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань планування, бюджету, фінансів та інвестицій.
Голова обласної ради Т. В. Демченко

Сообщение:

*

НОВОСТИ