В Україні – новий розмір мінімальної заробітної плати

Президент України затвердив Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати», який раніше прийняла Верховна Рада 254 голосами. Законом пропонується встановити, починаючи з листопада поточного року, наступні розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму:

Таким чином, починаючи з 1 листопада 2009 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи. Така норма визначена Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». Це державна соціальна гарантія, яка обов’язкова для підприємств усіх форм власності та господарювання (ст. 3 Закону України «Про оплату праці»).
Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну норму праці (обсяг робіт).
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оплату праці» до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Слід також урахувати, що відповідно до п. 2.8. Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008–2009 роки підприємства не бюджетної сфери мінімальний розмір тарифної ставки робітника І розряду встановлюють вище за вартісну величину прожиткового мінімуму. Конкретний розмір визначається у колективних договорах з урахуванням мінімальних галузевих стандартів оплати праці працівників, умов праці, потреб працівника та витрат на утримання непрацездатних членів його сім’ї.
При цьому обов’язково має бути дотримано міжпосадові (міжкваліфікаційні) співвідношення в оплаті праці, передбачені галузевими угодами та колективними договорами.
За недотримання державних соціальних гарантій щодо мінімальної заробітної плати винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

Відділ по захисту соціально-економічних інтересів трудящих обласної ради профспілок

Сообщение:

*

НОВОСТИ