Додаток до рішення обласної ради від 16 квітня 2010 року № 8

Официально

  20 Апр , 2010

Зміни і доповнення,

що вносяться до Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина-2010»

 

1. У розділі 3 «Основні напрями розвитку галузей матеріального виробництва»:
1.1. Доповнити підрозділ 3.1. «Промисловий комплекс» пунктом 3.1.5. «Інноваційна діяльність», виклавши його у такій редакції:

 

«3.1.5. Інноваційна діяльність
Одним із важливих факторів конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації та швидкого науково‑технічного прогресу є здатність регіонів до генерування та впровадження у господарський комплекс інноваційних розробок.

 

Основним завданням Програми у сфері інноваційного розвитку є повноцінне використання потенціалу Миколаївської області за рахунок збільшення питомої ваги високотехнологічних виробництв, спрямованих на створення інноваційної продукції. Наразі в області досягнуто позитивних напрацювань, що обумовлюють необхідність виконання у 2010 році завдань і заходів з подальшого розвитку інноваційної інфраструктури шляхом співпраці між вищими навчальними закладами, приватним сектором, місцевими органами влади, підтримки доступу малих і середніх підприємств до нових технологій, впровадження у практику інноваційних проектів шляхом їх співфінансування за рахунок використання коштів підприємств, обласного та державного бюджетів.

 

З метою подальшого розвитку науково‑технічної та інноваційної діяльності необхідно передбачити в обласному бюджеті Миколаївської області на 2010 рік кошти в сумі 100,0 тис. гривень на фінансування заходів зі створення регіональної інноваційної інфраструктури (демонстраційні центри, технопарки, центр трансферу технологій) та системи інформаційної підтримки інфраструктури інноваційного розвитку».

 

1.2. Доповнити пункт 3.5.3. підрозділу 3.5. «Підтримка та розбудова підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області» новим абзацем такого змісту:
«З метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, у тому числі для забезпечення здійснення функцій орендодавця комунального майна, проведення незалежної оцінки майна, проведення конкурсів щодо оренди комунального майна, забезпечення захисту майнових прав спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області шляхом звернення до суду та оформлення правовстановлюючих документів в установленому чинним законодавством порядку, проведення інформаційної, пропагандистської та рекламної діяльності з питань передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, висвітлення зазначених процесів у засобах масової інформації, а також підтримки в мережі Інтернет сторінки з питань оренди, забезпечення проведення аудиторських перевірок підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, оплати інформаційно-консультаційних послуг сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, пов’язаної з підготовкою передачі об’єктів в оренду, реорганізацією та ліквідацією підприємств, здійснення контролюючих заходів щодо використання комунального майна передбачити в обласному бюджеті кошти на фінансування вищезазначених заходів, зокрема, спрямувати на ці цілі у 2010 році кошти в сумі 130,0 тисяч гривень».

 

1.3. Доповнити абзац четвертий підрозділу 3.7. «Виставкова діяльність» після слів «зокрема на 2009 рік, – у сумі 400 тис. гривень» словами «зокрема на 2010 рік, – у сумі 300 тис. гривень».

 

2. У розділі 4 «Зовнішньоекономічна діяльність»:
2.1. Доповнити пункт 4.1.2. підрозділу 4.1. «Забезпечення перебування урядових та іноземних делегацій» після слів «зокрема на 2009 рік, – у сумі 10 тисяч гривень» словами «зокрема на 2010 рік, – у сумі 10 тисяч гривень».

 

2.2. Підрозділ 4.2. «Сприяння залученню прямих іноземних інвестицій» після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацем десятим такого змісту «зокрема на 2010 рік, – у сумі 40 тис. гривень».

 

3. У розділі 8 «Механізм реалізації Програми»:
Доповнити підрозділ «Інформаційне забезпечення» після слів «зокрема на 2009 рік, – у сумі 50 тис. гривень» словами «зокрема на 2010 рік, – у сумі 50 тис. гривень».

 

Сообщение:

*

НОВОСТИ