ЗВЕРНЕННЯ

Официально

  22 Апр , 2010

депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України щодо ситуації зі створенням на базі регіональних ландшафтних парків «Кінбурнська коса» та «Гранітно-степове Побужжя» національних природних парків «Білобережжя Святослава» та «Бузький Гард»

 

Шановний Вікторе Федоровичу!

 

Ми, депутати Миколаївської обласної ради, підтримуємо ініціативу щодо збереження, розширення, відтворення та охорони природних комплексів і унікальних територій з природним станом ландшафту та створенням на їх основі природних об’єктів, що підлягають особливій охороні.

 

Водночас стурбованість викликає ситуація у зв’язку з усуненням територіальних громад Миколаївської області від процесу створення національних природних парків на території області.

 

Так, відповідно до Указів Президента України від 30 квітня 2009 року № 279/2009 «Про створення національного природного парку «Бузький Гард» та від 16 грудня 2009 року № 1056/2009 «Про створення національного природного парку «Білобережжя Святослава» було утворено природні парки національного значення. Ці парки створено на базі існуючих об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення – регіональних ландшафтних парків «Гранітно-степове Побужжя» та «Кінбурнська коса», які створені згідно з рішеннями обласної ради від 18 березня 1994 року та від 15 жовтня 1992 року, дію яких не припинено.

 

Постійне фінансове забезпечення діяльності комунальних підприємств «Дирекція регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» та «Дирекція регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» протягом багатьох років здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. Проведення ліквідації (реорганізації) вищезазначених комунальних підприємств обласною радою не планується.

 

Депутати обласної ради неодноразово зазначали, що під час створення вищевказаних національних парків мало місце неурахування інтересів місцевого населення та органів місцевого самоврядування. Зокрема до обласної ради не надано необхідну документацію та належне наукове обґрунтування стосовно створення цих парків з висновками науково‑дослідних установ водного, рибного та лісового господарств. Звернення щодо зміни меж регіональних ландшафтних парків, їх категорій або скасування статусу цих об’єктів до обласної ради не надходили. Створення національних природних парків проведено всупереч рішенням обласної ради, зокрема відсутня інформація про подальше використання мисливських угідь, наданих в оренду рішеннями обласної ради, та території яких включено до складу національних парків; не внесено конкретних обґрунтованих пропозицій щодо подальшого функціонування регіональних ландшафтних парків «Кінбурнська коса», «Гранітно-степове Побужжя» та їх дирекцій.

 

Разом із тим відсутні узгодження з територіальними громадами та невраховано думку населення стосовно створення національних парків, не проведено широкого обговорення цього питання серед місцевих жителів, не проаналізовано можливі соціальні наслідки для Миколаївського регіону. Місцеве населення та органи місцевого самоврядування не погоджуються також зі змінами назв, у тому числі історичних, які пропонуються згідно з Указами Президента України щодо створення національних парків.

 

Все це може призвести до порушень вимог природоохоронного законодавства на відповідній території під час охорони об’єктів природно-заповідного фонду та вже викликало соціальну напругу серед жителів Миколаївської області.

 

Враховуючи важливість порушеного питання, відстоюючи інтереси територіальних громад регіону, депутати Миколаївської обласної ради звертаються до Вас із проханням захистити конституційні права і свободи громадян та розглянути питання щодо відміни Указів Президента України від 30 квітня 2009 року № 279/2009 «Про створення національного природного парку «Бузький Гард» та від 16 грудня 2009 року № 1056/2009 «Про створення національного природного парку «Білобережжя Святослава».

 

Сподіваємося на позитивне вирішення вищезазначеного питання.

 

Прийнято на ХХХVІ сесії Миколаївської обласної ради п’ятого скликання 16 квітня 2010 року

 

Сообщение:

*

НОВОСТИ