Приватизація – рушій економіки

Новости

  2 Сен , 2010

У регіональному відділенні Фонду держмайнаУкраїни в Миколаївській області 31 серпня відбулася прес-конференція за результатами роботи восьми місяців поточного року. Питання, розглянуті під час форуму, стосувалися насамперед приватизації державного майна, а також його оренди, управління ним тощо.

Розпочинаючи конференцію, начальник РВ ФДМУ Євген Казанський в цілому окреслив політику держави у сфері приватизації. Насамперед звернув увагу на Державну програму економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», у якій велика увага приділяється діяльності Фонду державного майна. Євген Михайлович зауважив, що, спираючись на дану програму, а також інші законодавчі документи, ФДМУ розробив Проект Закону України «Про Державну програму приватизації», який був оприлюднений на сайті Фонду 5 серпня цього року. Він наголосив, що у програмі чітко визначені задачі приватизації і основні механізми її впровадження, тому дуже важливо, щоб Закон був прийнятий до кінця цього року, адже сьогодні ФДМУ доводиться працювати за програмою 2002 року, яка, на жаль, не може врахувати реалій сьогодення.

Приватизація державного майна, яка як широкомасштабний соціально-політичний проект тягнеться практично з перших років незалежності і ще досі не має свого логічного кінця, має бути завершена до 2014 року. Євген Михайлович підкреслив, що, орієнтуючись на передові держави світу – Японію, США, Канаду, країни Євросоюзу, де у державній власності залишилося до 20% всього майна, тоді як рештою володіють приватні підприємці, – в Україні потрібно провадити таку саму політику і залишати у власності держави лише ті об’єкти, які гарантують її безпеку, інші – віддавати приватним власникам.

–Давно доведено, що держава, м’яко кажучи, не є найефективнішим власником. Всі ви знаєте, що і в нашому регіоні найбільші проблеми з виплатою заробітної плати, нарахуваннями у Пенсійний фонд виникають на таких державних підприємствах, як «Суднобудівний завод імені 61го комунара», «Миколаївський ремонтно-механічний завод» тощо. І при цьому держава не знає, що з ними робити: з одного боку, інвестиції вкласти туди не може і замовленнями не може забезпечити, а з іншого – людям, які там числяться, нараховується заробітна плата і, відповідно, зростає борг. На недержавних підприємствах таких проблем немає. Там є інвестори, які вкладають гроші, звичайно, враховуючи потреби підприємства. І як би не було важко, але в будь-якому випадку підприємства розвиваються.

Приватизація держмайна дасть змогу підвищити конкурентоспроможність країни на світовому ринку. Але щоб досягти цього, необхідно, по-перше, забезпечити високі темпи приватизації тих державних об’єктів, які не підлягають забороні. По-друге, використовувати програмно-цільовий підхід у стратегічно важливих галузях економіки країни, який полягає насамперед у розробці відповідними міністерствами програм розвитку тих чи інших галузей і, безумовно, ролі приватизації у цьому розвитку. По-третє, разом із об’єктами слід приватизувати й земельні ділянки, на яких ті знаходяться, і, нарешті, підвищувати економічну привабливість підприємств та залучати інвесторів.

У проекті Закону України «Про Державну програму при-ватизації» також визначено шляхи та способи приватизації як економічно привабливого, так і економічно непривабливого виробництва із запровадженням (у разі неможливості продати підприємство навіть після кількаразового виставлення на аукціон) так званих голландських аукціонів, спрямованих на зниження вартості об’єкта.

У Державній програмі передбачається три етапи приватизації: перший, який планується закінчити у цьому році, – це створення відповідної нормативно-законодавчої бази, яка б регулювала питання приватизації державного майна; другий, який заплановано провадити у 2011-2012 роках, – це створення масиву об’єктів для приватизації (здебільшого це так звані об’єкти малої та середньої приватизації); і третій етап передбачає передачу державних підприємств у приватну власність і завершення приватизації як широкомасштабного соціально-політичного проекту.

–Після завершення процесу масштабної приватизації відбудеться переорієнтація органів приватизації на цілі й задачі, які будуть більше пов’язані з питаннями управління державним майном. У тому числі Фонд держмайна буде діяти вже більше як орган державного управління, – зауважив начальник регіонального відділення ФДМУ.

Звичайно ж, запевнив Євген Казанський, приватизація на цьому не зупиниться і об’єкти продовжать передавати із державної у приватну власність, але така передача не носитиме настільки масового характеру, як ми спостерігаємо це протягом всього часу становлення незалежної України. Внаслідок такого поетапного впровадження приватизації планується зменшити частку державного сектора в економіці країни до 25% і отримати до державного бюджету від 50 до 70 млрд. гривень.

Стосовно діяльності регіонального відділення ФДМУ в Миколаївській області було зазначено, що з початку 2010 року відділенням приватизовано 11 об’єктів державної власності, забезпечено значну суму надходжень від продажу об’єктів держмайна, земельних ділянок під такими об’єктами, а також від продажу акцій. Всього за січень-серпень поточного року регіональним відділенням забезпечено надходження коштів від приватизації державного майна у сумі більше 3 млн. гривень, від оренди держмайна – у сумі більше 4 млн. гривень, залучення інвестицій більш як на 3,7 млн. гривень. Крім того, ведеться постійний постприватизаційний контроль підприємств стосовно виконання інвестиційних зобов’язань, створення нових робочих місць та робота з власниками щодо залучення інвестицій на придбані об’єкти.

Таким чином, Миколаївська область займає чільні позиції за темпами приватизації: зокрема ділить 4-5-те місце із Харківською областю за кількістю приватизованих об’єктів державної власності за 7 місяців 2010 року (попереду лише Вінницька, Львівська області та м. Київ), 6-те місце – за надходженням коштів від приватизації і 2-ге місце – за надходженням коштів від продажу земельних ділянок.

Тетяна КОРЕНКІВСЬКА
Фото автора

Сообщение:

*

НОВОСТИ