Кузня управлінських кадрів Миколаївщини

Новости

  17 мая , 2011

У Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили відбувся «круглий стіл» за участю керівництва облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів виконавчої влади на тему «Підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» в контексті адміністративної реформи».

У складі цього університету в 2005 році створено Інститут державного управління, який здійснює підготовку магістрів зі спеціальності «Державна служба» для органів державної влади та місцевого самоврядування. Попит на високоосвічених фахівців, якими є випускники ІДУ ЧДУ ім. Петра Могили, обумовлений потребами адміністративної реформи, яка здійснюється в державі. Призначення магістрів державного управління на керівні посади органів державного управління та місцевого самоврядування, обіймання ними керівних посад у підприємницьких структурах позитивно впливає на розвиток обласного центру та Миколаївщини.

В Інституті державного управління, який очолює кандидат технічних наук, доцент, державний службовець 1-го рангу В.М. Ємельянов, діють три спеціалізовані кафедри: кафедра державної служби, кафедра державного управління та політичної аналітики, кафедра державної політики та менеджменту, якими керують доктори наук М.С. Іванов, Ю.Г. Кальниш та М.О. Багмет. Університет забезпечує надання кожному магістранту належної інформаційної бази, комп’ютерне забезпечення, можливість удосконалити свої знання державної мови та отримати належну підготовку з іноземних мов тощо.

Професорсько-викладацький потенціал університету та його інститутів, факультетів, кафедр і лабораторій дозволяє створювати та постійно оновлювати сучасні методики навчання у відповідності до Болонського процесу. Магістранти Інституту державного управління залучаються до участі у міжнародних наукових конференціях та семінарах, мають можливість брати участь у стажуванні в європейських та американських університетах. З 2011 року в університеті діє спеціалізована рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук державного управління.

В Інституті державного управління навчаються студенти з АР Крим, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Івано-Франківської, Одеської областей, м. Києва. Усі випускники, які навчались за державним замовленням, успішно працевлаштовані в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Павло РЕПЕШКО
Фото автора

Сообщение:

*

НОВОСТИ