За принципом інтерактивного навчання

Новости, Общество

  14 Июл , 2011

Відбулися три навчальні семінари-тренінги для вчителів області
Серед найважливіших, найневідкладніших і найскладніших викликів сучасності – нагальна потреба сформувати такий спосіб життя, який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства. І тут мова йде не тільки про охорону навколишнього середовища та природозахисне навчання. Усвідомлення світовим співтовариством того, що ні науково-технічний прогрес, ані нові технології самі по собі не здатні подолати загрозу екологічної катастрофи, сприяє формуванню нового (екологічного) мислення, створенню нових символів. Вочевидь стає зрозумілим – потрібні нова (екологічна) філософія, нова (екологічна) політика, нові моральні імперативи. Загалом ідеться про таку систему цінностей як складову культурного світобачення, яка би не залежала від таких факторів, як економічні сплески чи занепади, зміна політичної влади тощо, в якій би захист і збереження природи вважались такою ж святістю, як і саме життя.

Ідучи в ногу зі світовим співтовариством, Україна задекларувала свою орієнтацію на стратегію стійкого розвитку – формування такого способу життя, що не ставить під загрозу існування майбутніх поколінь. У вирішенні цього, мабуть, найбільшого завдання, що будь-коли стояло перед людством, особливі надії покладаються на освіту. Світова стратегія стійкого розвитку в галузі освіти формулюється таким чином:

освіта для забезпечення стійкого розвитку здійснюється протягом усього життя людини і є невід’ємною частиною процесу загальної освіти;
вона не повинна обмежуватися системою формальної освіти;

у межах формальної освіти на всіх рівнях бажано поступово досягти міждисциплінарності;
виховувати свідомих членів суспільства на розумінні взаємозв’язку та взаємозалежності людини та природи, усвідомленні ними необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища;
забезпечувати розповсюдження знань, умінь, навичок для прийняття рішень.

У 2010-2012 роках благодійна організація «Вчителі за демократію та партнерство» (Україна) та «Глобальний план дій» (Швеція) за підтримки фонду шведського уряду SIDA та Посольства Швеції в Україні впроваджують проект «Освіта для стійкого розвитку» в загальноосвітніх навчальних закладах. З метою поширення інформації про освіту для стійкого розвитку, її завдання та напрями, організацію навчання вчителів із питань освіти для стійкого розвитку, поширення та запровадження їх у навчальний процес Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти продовжує реалізацію освітнього проекту в навчальних закладах Казанківського та Баштанського районів.

Нещодавно на базі Баштанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2З було проведено навчальні семінари-тренінги «Методика викладання курсу «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» (3-4 класи) та «Методика викладання курсу «Уроки для стійкого розвитку» (8 клас), у яких взяли участь 26 учителів початкових класів та 30 учителів природничих та гуманітарних дисциплін.

Заняття були побудовані за принципами інтерактивного навчання, що дозволило педагогам бути не просто слухачами, а й активними учасниками навчального процесу. Головне завдання тренерів полягало в тому, щоб донести до учасників інформацію щодо змісту навчальних курсів для початкової та старшої школи, а також вплинути на стереотипи методики викладання предмету. Акцентовано увагу на те, що вчителі повинні лише створювати умови для безпечного й ефективного процесу навчання, супроводжувати та організовувати його, а учні – самі обирають способи діяльності, виконують обрані дії, обговорюють їх, приймають самостійні рішення тощо.

Ґрунтовне обговорення серед педагогів викликали питання щодо педагогіки емпаурменту, логічного обґрунтування тем, що є складовими курсів, позиції «вчитель та учень на уроці – партнери», шляхів залучення батьків до участі у проекті.

Після завершення семінарів у своїх відгуках учасники зазначили, що зміст курсів «є актуальним, важливим, дуже нагальним як для вчителів, так і для їх учнів…», «ніхто не залишився байдужим, кожен готовий до дій…». Щодо організації та форм проведення тренінгів учителі зазначили, що «атмосфера під час занять була бадьорою, доброзичливою, спонукала до співробітництва, взаємодопомоги, творчості, дослідництва…», «заняття були цікавими, плідними, доступними, корисними…».
Отже, маємо надію, що освітяни області будуть і надалі робити внесок по забезпеченню дій для стійкого розвитку людства.

І. МИРНІНКО, обласний координатор проекту

Сообщение:

*

НОВОСТИ