Надання безоплатної правової допомоги

Новости, Официально

  16 Авг , 2011

У нашій державі почав діяти Закон України «Про безоплатну правову допомогу». Цей Закон регулює правовідносини у сфері надання безоплатної правової допомоги тим, хто потребує безоплатної первинної допомоги та безоплатної вторинної допомоги.

Конституція України гарантує можливість громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, у тому числі біженцям, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу.

Безоплатна первинна правова допомога складається з таких послуг:
надання правової інформації;
надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної допомоги.

Надається ця допомога органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами приватного права; спеціалізованими установами згідно з порядком розгляду звернень, який встановлено цим законом.

Щодо надання безоплатної вторинної допомоги, Закон набуде чинності з 1 січня 2013 р.
При головних управліннях юстиції будуть утворені центри з надання безоплатної правової допомоги.

Безоплатна вторинна допомога буде надаватись з таких питань, як захист від обвинувачення, здійснення інтересів осіб у судах, складання процесуальних документів. Щодо представництва інтересів у судах не тільки у кримінальних, але й у цивільних провадженнях, то дія Закону розпочинається з 01.01.14.

Право на вторинну безоплатну правову допомогу мають малозабезпечені особи, які перебувають під юрисдикцією України, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців», ветерани війни та особи, на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань (стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним захистом), реабілітовані особи.

Крім того, таке право матимуть такі особи, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт, підозрювані у вчиненні злочину, особи, які затримані органами дізнання та слідства, особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України є обов’язковою участь захисника.

Така допомога надаватиметься також особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.

До того ж скористатися правом на вторинну безоплатну допомогу можуть громадяни держав, з якими України уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, які зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

Передбачено, що в центрах будуть працювати адвокати, порядок відбору яких установлено Законом.
Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги центри будуть взаємодіяти із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Фінансування первинної та вторинної безоплатної правової допомоги здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України.
Оскарження надання неякісної допомоги можливо в суді.

Є.І. ПЕРНАТІЙ, заступник начальника Головного управління юстиції у Миколаївській області

Сообщение:

*

НОВОСТИ