Навчання протягом життя

Новости, Общество

  3 Ноя , 2011

На сорокову річницю свого існування (2010 р.) обласний центр підвищення кваліфікації працівників культури одержав окреме приміщення з аудиторіями для проведення повноцінних занять. Протягом багатьох років навчальний заклад робить свій внесок у загальний культурний розвиток Миколаївщини. Масштабні суспільно-історичні зміни визначили два періоди розвитку Центру – радянський (1970-1991 рр.) та пострадянський (з 1991 р.) – з рухливою та нерівномірною динамікою, для якої характерні спади та підйоми, зниження та підвищення показників, зміни освітніх пріоритетів разом зі зміною форм суспільного життя. У часи СРСР діяльність системи підвищення кваліфікації підлягала характерній для соціалістичного суспільства організованій упорядкованості. Діяльність Миколаївського обласного центру підвищення кваліфікації проходила в межах типового навчального закладу радянського часу: навчально-виховний процес централізовано керувався провладними структурами, нормативно-методична база ґрунтувалася на ідеології марксизму-ленінізму, професійна майстерність слухачів підвищувалася на основі традицій та досягнень соціалістичної художньої культури, відокремленої від модерністських тенденцій країн капіталістичного світу.

Розпад СРСР (1991 р.) докорінно змінює суспільно-політичний та культурний стан області, як і всієї країни.
У важкому становищі опинилися й миколаївські обласні курси підвищення кваліфікації. Починаючи з 1990 року, на тривалий час не проводиться навчання клубних працівників, з 1995 року – бібліотекарів, з 1997-го – викладачів музичних шкіл області. У 1998-му та 2000-му роках набору слухачів не було взагалі. В умовах економічної депресії практично були відсутні можливості для самореалізації та професійного самовдосконалення працівників галузі.

У новому столітті в Україні починається осучаснення та реформування мережі закладів культури і мистецтва. З 2001 року діяльність обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури набуває поступального розвитку. Його очолює (2002 р.) досвідчений організатор, випускниця Одеської державної консерваторії Т.Є. Чернявська. Поновлюється навчання викладачів шкіл естетичного виховання (музичних, художніх, шкіл мистецтв), започатковується підготовка бухгалтерів сфери культури.

З метою посилення державної підтримки культури в Україні 2003 рік було оголошено Роком Культури в Україні. В Миколаївській області схвалена Програма розвитку культури на 2003-2004 роки. Основна мета програми – суттєве поліпшення матеріально-технічних та економічних умов розвитку культури в області. На Миколаївщині вперше в Україні запроваджується проект по створенню регіональної бібліотечної комп’ютерної мережі. Обласний центр підвищення кваліфікації працівників культури оперативно реагує на сучасні суспільні зміни, в тому числі на зростання ролі комп’ютерно-інформаційної культури у всіх сферах життя. В плані основних навчальних-методичних заходів 2003 року започатковано комп’ютерні курси за темами «Інформаційні системи та технології в установах та закладах культури», «Використання інформаційних систем та технологій для проведення масових заходів в установах та закладах культури». З 2004 року серед слухачів центру – музейні працівники та фахівці з охорони пам’яток історії та культури Миколаївщини. Заклад проводить (2007 р.) тематичні курси з охорони праці та протипожежної безпеки. Ювілейний рік став рекордним за кількістю навчальних груп (22 одиниці) та слухачів (532 особи).

Сьогодні до роботи у Центрі залучаються висококваліфіковані фахівці: науково-педагогічні кадри вищих навчальних закладів регіону, провідні спеціалісти-практики обласних методичних центрів, заслужені митці України, спеціалісти управлінь та відділів облдержадміністрації, представники громадських формувань.

Важливим етапом у сучасному розвитку обласного центру стало відновлення системи підвищення кваліфікації працівників культури сільської мережі. Курси не відвідувались ними протягом 16 років (1991-2006). Для вирішення проблеми, враховуючи соціально-економічні можливості сільських працівників, керівництво впроваджує оптимальний метод навчання – виїзні курси. У 2008 році в Арбузинському районі Миколаївської області започатковано експериментальний проект. Автор ідеї та організатор проекту – заслужений працівник культури України В.С. Лоскутніков (у минулому начальник управління культури Миколаївської облдержадміністрації з 20-річним досвідом). Талановитий та масштабний організатор, досконально обізнаний з актуальними проблемами культури регіону, запланував навчання працівників сільських клубів в усіх 19 районах області (щорічно – 4 райони), що в перспективі забезпечило виконання передбаченого законодавством 5-річного циклу підвищення кваліфікації. Під його керівництвом високопрофесійні викладачі Центру протягом 3-4 місяців здійснюють дво-триденні виїзні тури до районних клубних закладів. У складі команди провідні методисти обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи – заслужений працівник культури України Г.П. Стрелецька, Т.М. Скубченко, В.В. Кривцова; викладачі Миколаївського коледжу культури і мистецтв – заслужений працівник культури М.М. Бойчук, Є.Г. Варганов, директор Первомайського міського центру культури і дозвілля ім. Є. Зарницької О.О. Нестеренко, директор обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури Т.Є. Чернявська, методист вищої категорії обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури, заслужений працівник культури України В.С. Лоскутніков та ін. Сьогодні експеримент набув чіткої виїзної структури, актуального змісту, творчого досвіду завдяки професійній системній організації роботи, ентузіазму викладачів і організаторів курсів та дієвої підтримки керівників районів. Сільські клубні працівники безпосередньо беруть участь у практичній роботі драматичного, хорового та хореографічного гуртків, вчаться створювати експозиції виставок декоративно-ужиткового мистецтва, готують інтегрований залік (театралізовану виставу), який демонструють на сцені Миколаївського коледжу культури і мистецтв.

Сьогодні свідоцтва про підвищення кваліфікації отримали клубні працівники Арбузинського, Казанківського, Баштанського, Снігурівського, Новобузького, Миколаївського, Єланецького районів Миколаївської області. З вересня розпочато навчання у Веселинівському та Новоодеському районах. Головним здобутком виїзної форми навчання стало підвищення кваліфікації всіх без виключення клубних працівників району. Організація навчання сільських слухачів по повній навчальній програмі курсу підвищення кваліфікації (72 години) не має сьогодні аналогів у жодній з областей України. З 2009 року виїзний варіант навчання розпочався для бібліотечних працівників області та викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Зміст та організацію навчального процесу Центру регламентують нормативні та методичні документи Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки, навчально-тематичні плани і програми курсів підвищення кваліфікації, які розробляються кафедрами Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. Перспективні та річні плани включають різні форми навчання: з відривом та без відриву від основної діяльності, виїзні курси, очно-заочну форму, семінари-практикуми, тренінгові заняття тощо. Центр проводить навчання з удосконалення професійних знань бібліотечних працівників, працівників клубних установ, викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), працівників музеїв, працівників з охорони культурної спадщини, працівників бухгалтерій, секретарів-діловодів. Розширено тематичне навчання з інформаційних систем і технологій, охорони праці, протипожежної охорони, нормативно-правової бази, продовжується вивчення та удосконалення знань української мови.

Тож після 2000 року відновлюється та стає повноцінною робота Центру підвищення кваліфікації в Миколаївській області. Спостерігається розширення напрямків освітньої діяльності, зростають якісні показники його роботи, збільшується кількісний склад груп та слухачів, покращується матеріально-технічна база. Основні завдання і зміст навчально-виховної, методичної роботи відповідають актуальним потребам суспільства.

Таким чином, сучасний Миколаївський обласний центр підвищення кваліфікації працівників культури функціонує в умовах високотехнологічного інформаційного суспільства, фактором розвитку якого є знання, освіта та сама людина-фахівець: освічена, креативна, з високим рівнем професіоналізму. Сучасне матеріально-технічне оснащення, навчально-методична база сприяють ефективному впровадженню інноваційних технологій та кращого світового і вітчизняного професійного досвіду, забезпечують нові державні та європейські стандарти навчання, гарантують якісну безперервну професійну освіту кожному спеціалісту галузі. Отже, сорокарічна діяльність Миколаївського обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури є вагомим внеском в культурний простір Півдня України.

Олена ДМИТРІЄВА, методист вищої категорії ОЦПКПК

Сообщение:

*

НОВОСТИ