50 років плідної праці (кафедра теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини)

Новости, Общество

  20 Дек , 2011

Напередодні п’ятдесятип’ятиріччя факультету фізичного виховання та спорту (з 2007 року Інститут фізичної культури та спорту), яке буде відзначатися у травні 2012 року, кафедра ТМФВ та здоров’я людини (раніше називалась кафедрою біологічних основ фізичного виховання та спорту, кафедрою анатомії і фізіології людини) відзначає свій 50-річний ювілей, згадує минуле і з перспективою дивиться в майбутнє. В умовах бурхливих історичних подій у державі, що відбувались упродовж останніх десятиріч, не зменшилась цінність предметів медико-біологічного циклу. Кваліфікований учитель фізичної культури, тренер повинен глибоко знати анатомічну будову та біохімічні і фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі людини, мати достатню теоретичну підготовку та вміло застосовувати засоби лікувальної фізичної культури та спортивної медицини.

На початку 1957 року перед новоствореним факультетом фізичної культури було поставлено завдання підготовки вчителів фізичної культури, анатомії і фізіології людини. У перші роки існування на факультеті фізичної культури самостійної медико-біологічної кафедри не було, але при кафедрі теорії і методики фізичного виховання створюється секція анатомії і фізіології людини.
1966 року рішенням вченої ради Миколаївського педагогічного інституту секція анатомії і фізіології людини перетворюється в самостійну кафедру.

У 2009 році після приєднання до кафедри біологічних основ фізичного виховання та спорту кафедри ТМФВ утворилась міцна випускова кафедра ТМФВ та здоров’я людини. До складу кафедри увійшли досвідчений професор Ю.О. Грицай, доцент І.К. Тахтарова, викладач А.О. Захарова, перспективні молоді науковці – кандидати наук, доценти А.А. Чернозуб, І.Г. Рощін. У 2011-му після успішного захисту кандидатської дисертації до кафедри ТМФВ та здоров’я людини перейшла заступник директора з навчальної роботи інституту О.М. Литвиненко. З 2010 року на кафедрі працює доктор медичних наук, професор А.Г. Козлов – представник київської школи фізіологів.
 

Відповідно до плану університету науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за трьома напрямками: природничий, професійний і гуманітарно-педагогічний. За першим напрямком працюють професори І.М. Рожков, І.В. Наконечний, А.Г. Козлов і доцент С.В. Гетманцев, за другим – доценти В.П. Олейник, І.К. Тахтарова, І.Г. Рощін, А.А. Чернозуб і викладач А.О. Захарова і за третім напрямком – професор Ю.О. Грицай, доцент О.М. Литвиненко.

Щороку на кафедрі проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини» за участю провідних вчених України, Росії, Білорусі та інших країн. Співробітники кафедри активно залучають до науково-дослідної роботи також школярів міських і сільських шкіл Миколаївщини. Найкращі школярі за підсумками наукової роботи запрошуються до вступу в Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. Кожного року (починаючи з 2005 р.) зусиллями співробітників кафедри проводиться Всеукраїнська студентська наукова конференція «Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді», в якій беруть участь не тільки студенти, магістранти і аспіранти Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, але й інших навчальних закладів України.

Упродовж 50 років свого існування кафедра тричі змінювала свою назву, але залишалася весь час головною теоретичною базою підготовки студентів факультету, а нині Інституту фізичної культури та спорту, з медико-біологічних дисциплін. Кафедра була і є могутнім південноукраїнським центром підготовки студентів зі спеціальності «Фізичне виховання», має достатню матеріально-технічну базу, міцний кадровий потенціал, який спроможний до нових досягнень.

С. ГЕТМАНЦЕВ, Л. СУРОВА

Сообщение:

*

НОВОСТИ