У постійних комісіях облради

Новости, Официально

  24 Фев , 2012

У  ПЕРШУ  ЧЕРГУ  –  ЗДОРОВ’Я

Під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку (голова комісії – Віктор ВІДЯПІН), що відбулася 20 лютого, депутати розглянули хід виконання декількох важливих обласних програм.

Розпочали депутати із Комплексної програми «Здоров’я нації», констатувавши, що завдяки заходам, передбаченим нею, вдалося значно покращити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я області. Зокрема було придбано сучасне медичне обладнання, що кожен день використовується при діагностиці та лікуванні. Всього за період з 2002-го по 2011-й роки на виконання заходів програми з обласного бюджету було виділено більше 27 мільйонів гривень. Зважаючи на це, постійна комісія обласної ради вважає дану програму такою, що виконана.

Далі депутати розглянули хід виконання Програми зайнятості населення Миколаївської області на 2010-2011 роки, особливе значення приділивши роботі обласного та районних центрів зайнятості, а також головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Постійна комісія зазначила, що протягом цих двох років на території Миколаївщини була проведена значна робота щодо зменшення безробіття серед населення, тому вищезазначену програму також можна вважати такою, що виконана.

В області, зокрема, працюють не тільки районні центри зайнятості, а й мобільні центри зайнятості та центр профорієнтації. Значні кошти направляються на навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Внаслідок перевірок на підприємствах було виявлено більше 4 тисяч порушень, після виправлення яких легалізована достатня кількість робочих місць, які до того часу працювали на «тіньову економіку».

Значна увага приділялася й молодому поколінню та його вибору майбутньої професії. Так, у 293-х школах області встановлено профорієнтаційні термінали, а також більше 56 тисяч примірників профорієнтаційних щоденників роздано учням 5-11 класів. Крім цього, на базі Центрального районного центру зайнятості м. Миколаєва створений молодіжний центр «Моє майбуття», який не на папері, а на ділі допомагає молоді.

Тому постійна комісія рекомендувала головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно із обласним центром зайнятості розробити проект обласної Програми зайнятості на наступні роки та внести його на розгляд обласної ради. В цьому проекті депутати рекомендували більше уваги приділити проведенню громадських робіт як важливому механізму подолання безробіття.

Розглянувши стан виконання обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, члени комісії зазначили, що протягом минулого року вдалося досягти деяких позитивних тенденцій у боротьбі із раком. Так, збільшився відсоток діагностування онкологічних захворювань та знизилася смертність. Проте вирішення потребують такі питання, як збільшення фінансування на заходи програми з районних бюджетів, функціонування гістохімічної лабораторії та придбання сучасного комп’ютерного томографа, який зможе діагностувати не тільки онкологічні захворювання, а й надавати повну картину стану судин серця.

БЕЗ  ПРОФЕСІЙНИХ  КАДРІВ  СЕЛО  НЕ  МАЄ  ПЕРСПЕКТИВИ

Чи є майбутнє у зрошуваного землеробства, яким чином розвивається аграрна освіта на Миколаївщині та ще багато актуальних питань було розглянуто 16 лютого на засіданні постійної комісії облради з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села (голова комісії – Юрій КОРМИШКІН).

В області загальна площа зрошувальних земель займає 190 тисяч га, з яких у 2011 році використано для поливу лише 21,8 тисяч га. Проте, починаючи з 1995 року, в бюджетах різних рівнів не передбачувались кошти на ремонт систем зрошування.

Тому сьогодні необхідно забезпечити реконструкцію магістральних зрошувальних систем, і хоча згідно з угодою, підписаною між Кабінетом Міністрів України та обласною радою, передбачається фінансування відновлювальних робіт з Держбюджету, члени постійної комісії рекомендували головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації протягом найближчого часу розробити проект відповідної обласної програми.

Крім цього, депутати констатували, що області слід докласти максимум зусиль для розвитку аграрної освіти, а саме – з підготовки професійних кадрів, без яких селу годі й сподіватися на якесь майбуття. Для цього потрібно переглянути політику працевлаштування випускників аграрних навчальних закладів, адже невелика їх кількість бажає переїхати в глибинку, попри те, що керівники сільськогосподарських підприємств надають достатні умови молодим спеціалістам для їхнього професійного росту.

Важливим є й питання стосовно вирішення проблем територіальних громад області за рахунок укладання угод соціального партнерства із землекористувачами.
Як зазначив голова постійної комісії Юрій Кормишкін, сьогодні землекористувачів можна, образно кажучі, розділити на дві групи. Перші – юридичні особи, які так чи інакше беруть участь у соціальному житті сіл області. Це не тільки створення нових робочих місць та відродження виробничого й економічного потенціалу села, а й відбудова будинків культури, ФАПів та бібліотек.

Цього в більшості випадків не можна сказати про одноосібників. Саме тому члени постійної комісії рекомендували сільським та селищним головам посилити роботу в даному напрямку та залучити до вирішення проблем населених пунктів усіх землекористувачів, які працюють «на землі».

З  ДУМКОЮ  ПРО  МАЙБУТНЄ

21 лютого відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій (голова комісії – Олександр СМИРНОВ).
Серед розглянутих питань був і звіт постійної комісії про свою роботу за період з грудня 2010-го по січень 2012 року, який буде розглянутий на сесії обласної ради.

Члени комісії підтримали запропонований проект звіту, в якому, зокрема, зазначено, що протягом згадуваного часу на засіданнях розглядалися питання про формування, затвердження, внесення змін до обласного бюджету, аналіз звітів щодо його виконання. Також постійна комісія розглянула проекти рішень обласної ради стосовно затвердження обласних цільових програм, а також внесення змін і доповнень до них. Процес прийняття рішень постійною комісією ґрунтувався на докладному вивченні звернень та пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету щодо перерозподілу бюджетних призначень. До того ж виконання рішень обласної ради за напрямками діяльності комісії, її висновків та рекомендацій перебуває на постійному контролі.

У звіті підкреслено, що у своїй діяльності постійна комісія співпрацює з депутатським корпусом, галузевими управліннями облдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та об’єднаннями.

Завдяки плідній та конструктивній співпраці з облдержадміністрацією створено сприятливі умови для стабільного функціонування мережі бюджетних закладів та установ обласного підпорядкування, реалізації як поточних, так і перспективних планів соціально-економічного розвитку Миколаївщини. Саме це позитивним чином сприяло тому, що в області здійснюється виважена та ефективна фінансово-бюджетна політика, крім того, зросла інвестиційна привабливість регіону.

Після обговорення звіту члени комісії висловили думку, що в подальшому їм необхідно налагодити стосунки із бюджетними комісіями інших обласних рад, що допоможе обмінюватися позитивним досвідом у вирішенні проблемних питань. Потрібно активізувати діяльність комісії щодо програми ПРООН та Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

До речі, на засіданні було розглянуто питання по використанню коштів субвенції з державного бюджету на впровадження програм – переможців Всеукраїнського конкурсу у 2011 році.
Депутати зазначили, що деякі проекти минулого року не були реалізовані внаслідок помилок під час їх складання, тому поточного року потрібно докласти максимум зусиль, щоб у майбутньому в повній мірі використати виділені області кошти для вирішення актуальних питань громад Миколаївщини.

МИКОЛАЇВЩИНА  –  ЗА  ТОЛЕРАНТНІСТЬ

22 лютого на засіданні постійної комісії обласної ради з питань роботи з громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації та зв’язків з органами місцевого самоврядування було розглянуто хід виконання обласної Цільової національно-культурної програми «Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області» на 2010-2013 роки.

Депутати під час розгляду питання наголосили на тому, що для Миколаївської області, як багатонаціонального регіону України, виконання заходів цієї програми важливе для підтримки толерантності та взаємоповаги представників різних народів.

Так, протягом 2010-2011 років у рамках Програми видано книги з історії та культури національних меншин області: «Немцы-колонисты в Северном Причерноморье» (упорядник – Д. Заковоротній) та «Миколаївщина багатонаціональна: з історії етнічних спільнот регіону» (упорядники – Л.С.-М. Каймаразова, О. Гриневич, І. Гармашов).

На Миколаївщині функціонують центри азербайджанської культури при Миколаївській загальноосвітній школі № 42, вірменської, корейської, польської культур – при загальноосвітній школі № 45, центри грецької, болгарської, єврейської, польської, німецької, японської культур – у Національному університеті імені В.О. Сухомлинського, Чорноморському державному університеті ім.П. Могили, Південнослов’янському інституті Київського славістичного університету. Основними їх завданнями є вивчення рідної мови, літератури, історії, народознавства, ознайомлення з культурною спадщиною, національними традиціями, культурою та побутом національних меншин.

У навчальних закладах області проводяться семінари, «круглі столи», конкурси, науково-практичні конференції з актуальних проблем розвитку національних меншин: «Національне розмаїття Миколаївщини», «Відродження культур національних меншин: досягнення та проблеми», «Рівноправний діалог», «Толерантність – вимога сучасного демократичного суспільства», «Звичаї та обряди національних меншин» тощо.

Уже вкотре в області проводиться Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба» – традиційне щорічне свято народів Миколаївщини й України. Ідея, закладена в основі його проведення, – зберегти самобутню культуру кожного народу.

На комісії також було зазначено, що цього року з обласного бюджету на реалізацію даної програми буде виділено ще більше коштів, ніж минулого року, що дозволить покращити створені умови для адаптації та інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до національних меншин, розвитку їхньої культури і освіти, задоволення національних потреб.

Відділу у справах національностей облдержадміністрації постійна комісія рекомендувала продовжувати реалізацію заходів Програми щодо забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин і в подальшому.

Підготував Дмитро ШВАРЦ

Сообщение:

*

НОВОСТИ