Ця тема стосується кожного

Новости, Официально

  26 Апр , 2012

Народ у нас мудрий, тож і придумав приказку, з якою не посперечаєшся: «Без здоров’я немає щастя». І те, що про здоров’я народу має турбуватися держава, також є незаперечним фактом.

На сьогодні головним завданням влади є зміна системи охорони здоров’я, наближення її до європейських стандартів. А це можливо лише шляхом реформування, яке, за словами Президента України В.Ф. Януковича, передбачає, насамперед, створення умов для надання якісної допомоги та наближення медичних послуг до людини.

Щоб конкретніше дізнатися про реформу, яка вже давно у всіх на вустах, та й тема ця стосується кожного, редакція звернулася до головного лікаря Березнегуватської ЦРЛ В.А. САМОЙЛОВОЇ.

– Реформування галузі охорони здоров’я розпочалося, поки що, через реалізацію низки пілотних проектів у окремих областях. Нагальність реформування та конкретні кроки щодо створення необхідних умов для підвищення якості медичних послуг, їхньої доступності для всіх верств населення чітко визначені главою держави у Програмі економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». У рамках медичної реформи охорону здоров’я матері та дитини оголошено одним із пріоритетів державної політики.

Велику увагу Президент України приділяє будівництву перинатальних центрів із сучасним обладнанням у кожному обласному центрі.

Такі центри забезпечать населення висококваліфікованою медичною допомогою, доступними послугами з питань планування сім’ї, медико-генетичною допомогою, а також створять умови для безпечних пологів. Крім того, зростатиме державне фінансування сфери охорони здоров’я. Насамперед, за словами В.Ф. Януковича, йдеться про важливість підвищення зарплат медичним працівникам. Держбюджетом-2012 передбачене їх поступове збільшення у середньому на 30%.

– Головною метою медичної реформи є покращення здоров’я населення, – говорить Вікторія Анатоліївна, – а також забезпечення рівного та справедливого доступу всіх громадян до медичних послуг належної якості. Для виконання цих настанов перед нами поставлені не менш важливі завдання.

По-перше, підвищити якість медичних послуг. А для цього необхідно:

– поліпшення матеріально-технічного обладнання лікарні, амбулаторій, ФАПів;
– створення соціально-економічної мотивації для підвищення якості медичних послуг, зокрема шляхом зміни оплати праці працівників галузі охорони здоров’я, забезпечення житлом молодих спеціалістів;
– упровадження новітніх технологій у діагностичний та лікувальний процес.

По-друге, підвищити доступність медичних послуг: чітке розмежування первинного, вторинного й третинного рівнів медичної допомоги.

Первинний рівень – це звичайний для наших жителів амбулаторний прийом дільничног (сімейного) лікаря, завданням якого є раннє виявлення захворювань, контроль за станом здоров’я пацієнтів, визначення показань для консультацій вузьких спеціалістів, надання консультативної допомоги.

Вторинний рівень передбачає вузькоспеціалізовану медичну допомогу, що надається в плановому порядку та у невідкладних (екстрених) випадках. На цьому етапі медична допомога надається амбулаторно та стаціонарно.

Третинний рівень – це високотехнологічна медична допомога, що не є доступною на рівні первинної та вторинної допомоги.

У нашому районі також здійснено певні кроки щодо впровадження медичної реформи. Усі лікарські амбулаторії та дільничну лікарню переведено в сімейні амбулаторії з ліжками денного стаціонару. З 1 січня 2011 року всі лікувально-профілактичні заклади фінансуються з районного бюджету та входять до структури Центральної районної лікарні, на базі якої створений центр первинної медико-санітарної допомоги. До нього входять п’ять амбулаторій сімейної медицини, вісімнадцять ФАПів та дільниці смт Березнегуватого. Це і є первинний рівень надання медичної допомоги.

Вторинний рівень представлений клініко-діагностичним відділенням поліклініки ЦРЛ (прийом ведуть вузькі спеціалісти, проводиться спеціалізована діагностика захворювань) та стаціонаром на 100 ліжок, де надається планова й екстрена медична допомога за різними профілями (хірургічне, терапевтичне, акушерське, педіатричне, інфекційне та реанімаційне відділення). На сьогодні наші пацієнти потребують надання медичної допомоги в приймально-діагностичному відділенні, яке ми плануємо створити шляхом реконструкції історично значущого для нас приміщення – Нагартавської лікарні (замовлено проектно-кошторисну документацію).

Матеріально-технічне обладнання також потребує покращення: потрібно придбати новий гастрофіброскоп, стоматологічне установки.

Сьогодні ми вимушені направляти пацієнтів із інсультами, пухлинами молочної залози на консультацію до третинного рівня надання медичної допомоги (м. Миколаїв – обласні заклади), оскільки наше рентгенологічне обладнання поки що не забезпечене мамографом та комп’ютерним томографом.

– Важливе місце у реформуванні сфери охорони здоров’я належить сімейній медицині – найбільш доступній формі медичної допомоги. Звичайно ж, кожен ставить запитання, що ж вона собою являє і для чого це потрібно?

– Хочу сказати, що впровадження сімейної медицини дасть змогу істотно покращити якість надання медичної допомоги населенню, підвищити роль профілактичних заходів, спрямованих на попередження найпоширеніших захворювань і, як результат, збільшити тривалість життя населення регіону.

Сімейна медицина – це всебічна медична допомога, в якій особлива увага приділяється саме родині, за здоров’я якої відповідає лікар. Сімейний лікар орієнтований на виконання лікувальних та профілактичних функцій, оцінку особистості пацієнта, його психічного здоров’я. Коло проблем, які вирішує сімейний лікар, є значно ширшим, ніж у дільничного терапевта та вузького спеціаліста в поліклініці. Сімейний лікар опікується здоров’ям усіх членів сім’ї протягом їхнього життя, незалежно від характеру захворювання, стану органів і систем організму. Медичне обслуговування сімейним лікарем базується на повній довірі між ним і пацієнтом, передбачає моральну й юридичну відповідальність сімейного лікаря за стан здоров’я пацієнта та відповідне ставлення пацієнта до власного здоров’я.

У багатьох випадках сімейний лікар зможе самостійно визначити причину хвороби та упоратися з нею. Такий підхід дає змогу наблизити медичну допомогу до пацієнта, позбавити його від невиправданих витрат і заощадити час.

Підсумовуючи вищесказане, хочу зазначити, що необхідність реформування галузі охорони здоров’я не викликає сумнівів. Сьогоднішній час вимагає від нас і ми повинні забезпечити нашим людям медичне обслуговування більш якісного рівня при високій доступності лікарняних закладів. Звичайно, це тяжка праця та великі кошти. Втілювати в життя інновації потрібно поступово, починаючи із найменшого – ремонту доріг, ФАПів, лікарських амбулаторій, придбання нових автомобілів швидкої допомоги.

Сообщение:

*

НОВОСТИ