Юридична консультація

Новости, Право

  13 Дек , 2012

На запитання наших читачів відповідає юрист Наталя СОКОЛОВА

Булах Виктор Иванович:

– Здравствуйте! Прочитал в газете «Рідне Прибужжя», что к Вам можно обратиться за консультацией.

Я попадаю под сокращение штатов (увольняют с 02.01.13). На эту дату мне до пенсии по возрасту не хватает 1 год и 10,5 месяца. Разумеется, найти работу в таком возрасте невозможно.

Вопросы:
1. Имеет ли право предприятие уволить меня по сокращению штатов в этом случае?
2. Если имеет право, то какую компенсацию я должен получить?

Відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом, зокрема у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Слід зазначити, що таке звільнення згідно з частиною 2 статті 40 КЗпП допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Відповідно до статті 42 КЗпП при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Також при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: 1) сімейним – при наявності двох і більше утриманців; 2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; 3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації; 4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва; 5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання; 8) особам з числа депортованих з України, протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України; 9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

Відповідно до статті 44 КЗпП  при припиненні трудового договору з підстав, зокрема скорочення штату працівників, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Відповідно до статті 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення провести розрахунок з працівником і видати йому належно оформлену трудову книжку. У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов’язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи.

Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум (стаття 116 КЗпП).

Тобто власником або уповноваженим ним органом при прийнятті рішення щодо скорочення штату той факт, що до пенсії за віком Вам залишається 1 рік та 10,5 місяца, не береться до уваги. Будуть братися до уваги ті умови, що зазначені у статті 42 КЗпП (вони є прописаними вище). Також у день звільнення Вам повинні виплатити вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку;  видати заробітну плату, включаючи оплату праці за останній день роботи; відпускні за невикористані дні відпустки.

Шановні читачі!
Якщо у Вас є запитання до Наталі Соколової, телефонуйте за номером: (050) 700-46-82 або пишіть на електронну адресу arta2003@ukr.net.

Сообщение:

*

НОВОСТИ