Виклики до суду

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Шваб Ольги Володимирівни до Лазаревої Людмили Володимирівни, останнє відоме місце проживання якої:
м. Миколаїв, пр-т Леніна, 76, кв. 9, про усунення перешкод у користуванні квартирою шляхом вселення призначене на 11.07.13, о 10.00.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Серняк Людмилу Степанівну у цивільній справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердікт Фінанс» до Серняк Людмили Степанівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Засідання відбудеться 15.07.13, о 9.15, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, кабінет № 5-6, 2-й поверх.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Кисленка Сергія Івановича у цивільній справі за позовною заявою Кисленко Алли Федорівни до Кисленка Сергія Івановича про користування житловим приміщенням.
Засідання відбудеться 25.07.13, о 9.15, за адресою: Миколаївська область, м. Южноук-
раїнськ, вул. Дружби народів. 3а, кабінет № 5-6, 2-й поверх.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
***
Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача ПП «Обоянь» у цивільній справі за позовом Власенка Володимира Васильовича про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 19.07.13, о 10.00, у залі судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область,
м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Веренич Олену Михайлівну у цивільній справі за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Веренич Олени Михайлівни про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 16.07.13, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, кабінет № 5-6, 2-й поверх.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
***
Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Сербіна Геннадія Григоровича у цивільній справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про дострокове стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 12.07.13, о 10.00, у залі судових засідань № 2 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинсь-
кого, 8.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Громченка Дениса Юрійовича, яке відбудеться 16.07.13, о 15.30, у справі за позовом Громченко Любові Андріївни до Громченка Дениса Юрійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 5.
***
Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Зінн Марію Григорівну у цивільній справі № 468/1026/13?ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 11.07.13, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.
У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що судове засідання у цивільній справі № 490/6252/13?ц за позовом Тринька Дмитра Олександровича до Миколаївської міської ради, Чабанюк Людмили Дмитрівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 174, кв. 1, про визнання права власності відбудеться 10.07.13, о 14.00, у приміщенні Цент-
рального райсуду, каб. № 2.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49.
Явка відповідача обов’язкова.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Руденко Марину Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Васляєва, 4а, кв. 102, у справі за позовом Кучеренко Лариси Володимирівни до Руденко Марини Володимирівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним.
Слухання справи відбудеться 12.07.13, об 11.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 7.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Іванова Сергія Вікторовича, останнє місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Киселівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Іванова С.?В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 16.07.13 о 16.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул.?Генерала?Плієва, 69.
У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Хамуда Володимир Миколайович у цивільній справі № 468/1228/13?ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором
Судове засідання відбудеться 23.07.13, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.
У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.
***
Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Трешнюка Валерія Олександровича, 22.08.1959 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Бригадна, 32, у цивільній справі № 2/488/1042/2013 р. за позовом ПАТ «Акцент Банк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29.07.13, о 9.20, у залі судових засідань № 6.
Явка відповідача обов’язкова і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Бевз Олександра Віталійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 2, кв. 63, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бевз?О.?В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Слухання справи відбудеться 17.07.13, о 10.20, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 9.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Кучер (Резнік) Олену Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв,
вул. Олійника, 30, кв. 61, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кучер (Рез-
нік) О.?М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Слухання справи відбудеться 17.07.13, о 10.40, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 9.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Сергіна Ігоря Ігоровича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пр-т Миру, 23а, кв. 39, про дату слухання справи № 2/489/1759/2013 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сергіна І.?І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 17.07.13, о?10.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 4.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Коробкіна Володимира Олексійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Кос-
монавтів, 148, кв. 10, у справі за позовом Позднякова Ігоря Андрійовича до Коробкіна Володимира Олексійовича, Коробкіної Лариси Миколаївни, Коробкіна Андрія Володимировича, Миколаївської міської ради про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на спадкове майно.
Слухання справи відбудеться 11.07.13, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 6.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Назарова Андрія Анатолійовича до Шудри Ольги Миколаївни про стягнення боргу за кредитним договором призначене на 18.07.13, об 11.00.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Фроленкова Сергія Юрійовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пр-т Миру, 7, кв. 76, про дату слухання справи № 2/489/1655/2013 р. за позовом Фроленкової Наталі Юріївни до Фроленкова Сергія Юрійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 19.07.13, об 11.00, у приміщенні суду за адресою:
м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, 1?й поверх,
каб. № 4.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 29.07.13, о 12.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Богинську Олену Сергіївну у цивільній справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія Юпітер-М» до Богинської Олени Сергіївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії – Кримське республіканське управління АТ «Ощадбанк», про стягнення заборгованості.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Михайлова Сергія Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Чижикова, 14, кв. 14, в якості відповідача у судове засідання, яке відбудеться 12.07.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Лені-
на, 44, для розгляду цивільної справи за позовом заступника Миколаївського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах держави в особі військовоі частини А2637 до Михайлова?С.?М. про стягнення заборгованості.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим належним чином та у разі його неявки у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Коваленка Олександра Васильовича до Бутенко?О.?В., Бутенко?А.?В., останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 69, кв. 16, про усунення перешкод у користуванні власністю призначене на 18.07.13, о 12.00.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.
***
Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Доктора Самойлови-
ча, 20а, 24.07.13, о 10.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ТОВ «Рекламна агенція «Чілі» до Вартаняна Едуарда Надир огли про стягнення шкоди, завданої у наслідок ДТП.
На слухання справи в якості відповідача викликається Вартанян Едуард Надир огли, останнє відоме місце реєстрації та проживання якого: м. Миколаїв, вул. Артема, 54,
кв. 119.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 18.07,13, об 11.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Арнаута Віктора Степановича у цивільній справі за позовом Арнаут Валентини Григорівни до Арнаута Віктора Степановича про визнання права власності на ? частину квартири та визначення порядку користування квартирою і за зустрічним позовом Арнаута Віктора Степановича до Арнаута Олега Вікторовича і Арнаут Валентини Григорівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Андрєєва Олега Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївський район, с. Новобогданівка, вул. Шевченка, 34, про дату слухання цивільної справи за позовом Дубовик Світлани Анатоліївни до Андрє-
єва?О.?М. про стягнення авансу, яке відбудеться 17.07.13, о 9.30, у приміщенні Миколаївського районного суду, за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.
У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача М’ясникову Вікторію Олександрівну у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою М’ясникової Людмили Олександрівни до М’ясникової Вікторії Олександрівни про позбавлення батьківських прав.
Засідання відбудеться 18.07.13, об 11.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, кабінет № 5-6, 2-й поверх.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Пристай Марії Василівни до Пристая Віталія Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Арх.
Старова, 10, кв. 44, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначене на 18.07.13, о 14.00.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Шураєва Сергія Миколайовича у цивільній справі за позовом Шураєва?М.?Г. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 16.07.13, о 15.00, у каб. 26 (25) Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Масаликіна Володимира Євгеновича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Копищик Наталії Станіславівни до Масаликіна Володимира Євгеновича про визнання особи такою, яка втратила право користування житлом.
Засідання відбудеться 23.07.13, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, кабі-
нет № 5-6, 2-й поверх.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Селюгіну Людмилу Іванівну у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення боргу на 15.07.13, о 9.00, у
каб. 14 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Митрофанова?С.?В. про стягнення заборгованості призначене на 15.07.13, о 9.10.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Герасименко Вікторію Петрівну, 13.12.1968 р. нар., останнє місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Красне Знам’я, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Герасименко?В.?П. про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію, яке відбудеться 16.07.13, о 16.00, у приміщенні суду за адре-
сою: Миколаївська область, м. Снігурівка,
вул. Генерала Плієва, 69.
У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесене заочне рішення.
***
Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Пак Людмилу Еріківну, 15.04.1985 р. нар., останнє місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Широке, вул. Нова, 2, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Пак?Л.?Е. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 16.07.13, о 15.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область,
м. Снігурівка, вул. Генерала?Плієва, 69.
У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесене заочне рішення.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва пов-
торно викликає у судове засідання відповідача Веретельник Ганну Володимирівну у цивільній справі за позовом Кравченка Андрія Олександровича про розірвання шлюбу на 17.07.13, о 9.00, у каб. 16 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Роіка Василя Петровича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, смт Велика Корениха, вул. Осипенко, 15, про дату слухання справи № 2/489/1874/2013 р. за позовом Бєлякової Ганни Сергіївни до Роіка?В.?П. про стягнення аліментів, яке відбудеться 17.07.13, о 9.15, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, 1?й поверх, каб. № 4.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Фролова Олександра Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Жовт-
невий район, с. Прибузьке, вул. Леніна, 40, кв. 3, про те, що 22.07.13, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольшанців 77, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом виконкому Прибузької сільради Жовтневого району Миколаївської області до Фролова?О.?М. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.
У разі неявки відповідача без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Дмитренка Володимира Володимировича у цивільній справі за позовом ПАТ «Ерсте Банк» про стягнення заборгованості на 17.07.13, о 9.00, у каб. 14 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Хомічука Віталія Павловича до Хомічук Олени Олександрівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Круп-
ської, 3, кв. 3, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначене на 18.07.13, о 9.45.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 16.07.13, о 9.00, по пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Луцик Ірини Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Луцик І.?С. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.
***
Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Погорєлову Анну Геннадіївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 40, кв. 8, про дату слухання цивільної справи за позовом Веселинівської районної державної адміністрації до Бурими Олега Степановича, Бурими Наталії Сергіївни, Погорєлової Анни Геннадіївни, ТОВ «Інкомавто» про визнання правочину удаваним, заміну сторони у правочині та визнання права власності, яке відбудеться 23.07.13, о 15.00, у приміщенні Веселинівського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Рудяк?Н.?С. до Котлярова?А.?М., останнє відоме місце проживання якого:
м. Миколаїв, вул. Флотська, 20, кв. 1, про розірвання шлюбу призначене на 18.07.13,
о 9.15.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідачів Чепель Ігоря Володимировича, Чепель Алевтину Володимирівну, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, пров. Травне-
вий, 14, у справі за позовом Піддубної?Т.?М. до Чепель І.?В., Чепель?А.?В. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.
Слухання справи відбудеться 18.07.17, о 10.40, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 9.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Павленка Володимира Дмитровича, Павленко Валентину Тимофіївну, Павленко Ольону Володимирівну, Павленка Олександра Володимировича, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7, кв. 44, про дату слухання справи № 2/489/1920/2013 р. за позовом Шагай Юрія Анатолійовича, Шагай Ірини Володимирівни до Павленка?В.?Д., Павленко?В.?Т., Павленко?А.?В., Павленка?О.?В. про визнання договору купівлі-продажу дійсним, яке відбудеться 23.07.13, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Ар-
мії, 16, 1?й поверх, каб. № 4.
Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.
***
Братський районний, суд Миколаївської області повідомляє, що 16.07.13, о 9.30, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Фініки Костянтина Сидоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Фінікі?К.?С. необхідно з’явитися у судове засідання в зазначені час та місце.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 16.07.13, о 10.00, пр. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Фокши Зіновії Борисівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Фокші?З.Б. необхідно з’яви-
тися у судове засідання у зазначені час та місце.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.
***
Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Денисову Оксану Юріївну про те, що судовий розгляд цивільної справи № 484/2265/13?ц провадження № 2/484/952/13 за позовом органу опіки та піклування Софіївської сільської ради Первомайського району Миколаївської області в інтересах Денисової Альони Янушівни та Денисової Кристини Янушівни про позбавлення батьківських прав через неявку відповідача відкладено на 18.07.13, о 10.00. У вказаний час відповідачу необхідно з’явитися до суду за адресою: вул.?К.?Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.
У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлене заочне рішення.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 18.07.13, о 9.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи за позовом Колісніченко Оксани Миколаївни до ОФГ «Прогрес», Братської райдержадміністрації.
Відповідачам ОФГ «Прогрес» та Братській районній державній адміністрації необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Де Ланге Лайонел Шан, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 82, у справі за позовом Бордовської Катерини Дмитрівни до Де Ланге Лайонел Шан про розірвання шлюбу.
Слухання справи відбудеться 18.07.17, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Ар-
мії, 16, каб. № 9.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 18.07.13, об 11.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи за позовом Лелеки Ігоря Миколайовича до ОФГ «Прогрес», Братської райдержадміністрації.
Відповідачам ОФГ «Прогрес» та Братській районній державній адміністрації необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 18.07.13, о 10.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи за позовом Петровської Антоніни Миколаївни до Рахуби Сергія Олександровича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.
Відповідачу Рахубі?С.?О. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 18.07.13, о 10.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи за позовом ПАТ «Дельта банк» до Агабекян Світлани Яківни про стягнення заборгованості за кредитним договіром.
Відповідачу Агабекян?С.?Я. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 17.07.13, о 8.00, пров. Жовт-
невий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Діну Івана Юхимовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Діну І.?Ю. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.
***
Братський районний, суд Миколаївської області повідомляє, що 17.07.13, о 8.30, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Пічкуренко Олени Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Пічкуренко?О.?В. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 17.07.13, о 8. 45, пров. Жовтне-
вий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Козирчука Віталія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Козирчуку?В.?М. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справау за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 17.07.13, о 9.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Коваленка Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Коваленку?О.?А. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 17.07.13, о 9.30, пров. Жовтне-
вий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Даскала Юрія Андрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Доскалу?Ю.?А. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 17.0713, о 9. 45, пров. Жовтне-
вий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Антоненко Ірини Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Антоненко І.?В. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 17.07.13, о 10.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Леоненко Людмили Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Леоненко?Л.?В. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 17.07.13, об 11.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Колос Олени Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Колос?О.?В. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.
***
Снігурівський районний суд Миколаївської області викликає відповідачів Завєрюхіну Світлану Іванівну, 27.02.1973 р. нар., та Завєрюхіна Олександра Анатолійовича, 21.09.1970 р. нар., останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Некрасова, 109, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Державний Ощадний Банк України» до Завєрюхіна Олександра Анатолійовича, Завєрюхіної Світлани Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 19.07.13, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.
Явка відповідачів обов’язкова.
У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог
ст. 169 ЦПК України.
***
Снігурівський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Мазану Вікторію Федорівну, 13.12.1968 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Ватутіна, 58, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Мазаної?В.?Ф. про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію.
Судове засідання відбудеться 19.07.13, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.
Явка відповідача обов’язкова.
У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог
ст. 169 ЦПК України.
***
Корабельний районний суд м. Миколаєва повідом-
ляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Доктора Самойловича, 20а, 19.07.13, об 11.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом Яцка Олександра Анатолійовича до Яцко Тетяни Вікторівни, Мостового Степана Михайловича, Мостової Тетяни Миколаївни, Мостового Андрія Степановича, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, – Товарна біржа «Нерухомість – Авторитет КСК», про визнання договору купівлі-продажу дійсним, поділ спільного майна подружжя.
На слухання справи в якості відповідачів викликаються Мостовий Степан Михайлович, Мостова Тетяна Миколаївна, Мостовий Андрій Степанович, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 327/2, кв. 78, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, – Товарна біржа «Нерухомість – Авторитет КСК», останнє відоме місцезнаходження якої: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 36, кв. 7.
У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідачів та представника третьої особи.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Старенченко Людмилу Василівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. 9?та Лінія, 39, у справі за позовом Чепак Олександри Миколаївни до Старенченко?Л.?В. про стягнення грошових коштів.
Слухання справи відбудеться 25.07.13, об 11.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 9.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Гаєвську Світлану Володимирівну, Гаєвську Олену Ігорівну за позовом Стахова Анатолія Вікторовича про визнання угоди дійсною на 03.09.13, о 9.00, каб. № 14 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Давлятова Анвара Махкамовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пров. Бу-дівельний, 33, у справі за позовом Дордевич?А.?В. до Давлятова?А.?М. про позбавлення батьківських прав.
Розгляд справи відбудеться 24.07.13, о 9.45, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 9.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 22.07.13, о 10.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/239/13 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Мартинюка Дмитра Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Мартинюку?Д.?М. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 22.07.13, о 9.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/317/13 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Саакян Ареги Аршавіровни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Саакян?А.?А. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 22.07.13, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/318/13 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кочеткова Андрія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Кочеткову?А.?А. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 22.07.13, о?10.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/209/13 за позовом ТОВ «Вердикт Фінанс» до Делеу Ганни Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Делеу?Г.?І. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
***
Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Цвітухіна Євгена Сергійовича, 25.06.1992 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр-т Корабелів 16а, кв. 22, у цивільній справі № 2/488/1141/2013р. за позовною заявою Цвітухіної Філіппи Тимо-
фіївни, Цвітухіна Григорія Романовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться 01.08.13, о 9.00, у залі судових засідань № 6.
Явка відповідача обов’язкова і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Іванера Ігоря Олександровича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванера Ігоря Олександ-
ровича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 30.07.13, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноук-
раїнськ, вул. Дружби народів, 3а.
У разі неявки у судове засідання відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Пляскоту Віру Павлівну за позовом Приходько Валентини Володимирівни про визнання договору дарування не дійсним на 10.09.13, о 13.00, каб. № 21 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Орловського Віталія Петровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 38, кв. 54, у справі за позовом Осипової Ольги Петрівни до Орловського?В.?П. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.
Слухання справи відбудеться 24.07.13, о 10.45, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 6.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Корольова Геннадія Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пров. Центральний, 17, у справі за позовом Коновалової Світлани Олександрівни, Коновалова Геннадія Вікторовича до Корольова?Г.?М. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.
Слухання справи відбудеться 22.07.13, о 15.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 6.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідачів Кравченко Тетяну Михайлівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Львівська, 7/1, Профор Раміну Георгіївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Ходирева, 8, у справі за позовом Селіванової?В.?М. до Кравченко?Т.?М., Профор?Р.?Г., третіх осіб – Друга Миколаївська державна нотаріальна контора Токіой І.?В., приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Полонка?Ю.?С., про визнання недійсними довіреності та договору купівлі-продажу нерухомого майна.
Слухання справи відбудеться 19.07.13, о 8.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 9.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Кіракосян Людмили Анатоліївни до Кірокосяна Левона Ваніковича про розірвання шлюбу відкладено на 26.07.13, о 14.45.
Відповідачу Кірокосяну Левону Ваніковичу, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 5б,
кв. 51, слід з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 12.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Твердовського?О.?А. до Кулагіної?А.?А. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, викликає у судове засідання відповідача Кулагіну Аллу Афанасіївну на 06.08.13, о 9.00, каб. № 1 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв,
вул. Радісна, 3.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Медовиченка Костянтина Павловича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Казарського, 5б, кв. 92, у справі за позовом Савош?О.?О. до Медовиченка?К.?П. про надання дозволу на виїзд неповнолітньої особи за межі України.
Слухання справи відбудеться 05.08.13, о 10.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 6.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Баліновського Юрія Олександровича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 1, кв. 71, про дату слухання справи № 2/489/1683/2013 за позовом Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Миколаївській області до Баліновського?Ю.?О. про відшкодування збитків, яке відбудеться 23.07.13, о 8.20, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, 1?й поверх, каб. № 4.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Вочкової Алли Іванівни до Свищук Любові Вікторівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, викликає у судове засідання відповідача Свищук Любов Вік-
торівну на 13.09.13, о 9.30, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою:
м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Бондар Оксану Вікторівну у цивільній справі № 468/1137/13?ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 01.08.13, о 13.30, у приміщенні суду за адресою: м. Баш-
танка, вул. Полтавська, 43.
У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Ткаченка Олега Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Електронна, 56а, кв. 30, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ткаченка?О.?С. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Слухання справи відбудеться 22.07.13, о 9.20, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 9.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Беспаля Григорія Миколайовича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Ідея Банк» про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 30.07.13, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 3.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Єлішева Станіслава Сергійовича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Усатенко Євгена Васильовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, та виселення.
Засідання відбудеться 01.08.13, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 3.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Мухарєва?В.?Ф. до Мухарєвої?Л.?А., Золотаренко?Г.?А. про втрату права користування житловим приміщенням відкладено на 29.07.13, о 12.45.
Відповідачам Мухарєвій Людмилі Анастасіївні та Золотаренко Галині Анатоліївні, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Карельська, 10, слід з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 12.
***
У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/4359/13?ц за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Позняка Петра Івановича про стягнення боргу за спожиті послуги.
Судове засідання у справі призначене на 30.07.13, о 10.20.
Відповідачу Позняку Петру Івановичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 20, з документами, що посвідчують особу.
У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.
***
Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Терпеливця Олександра Миколайовича на19.08.13, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, смт Казанка, вул. Аненко, 50, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Терпеливця Олександра Миколайовича про стягнення кредитної заборгованості.
Якщо відповідач не може з поважних причин з'явитися до суду, він повинен повідомити завчасно.
Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.
***
Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бочарову Галину Василівну, останнє відоме місце проживання якої: Новоодеський район, с. Себине, вул. Чкалова, 14, про дату слухання цивільної справи за позовом Сівакової Олени Віталіївни до фізичної особи-підприємця Бочарової?Г.?В., Миколаївського районного центру зайнятості про стягнення заборгованості із з/плати, середнього заробітку за затримку розрахунку, встановлення факту розірвання трудового договору, яке відбудеться 03.09.13, о 13.00, у приміщенні Миколаївського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.
У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 26.07.13, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/286/13 за позовом Зирянової Ганни Семенівни до ПП «Войцеховська О.?С.» в особі директора Войцеховської Олесі Сергіївни, третя особа: Братська державна наторіальна контора Миколаївської області, про стягнення заборгованості з орендної плати та розірвання договору оренди землі.
Відповідачу в особі директора Войцеховської?О.?С. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 26.07.13, о 10.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/297/13 за позовом Пасечник Ольги Іванівни до ФГ «Нива» в особі голови Войцеховського Вадима Григоровича, третьої особи, яка не заявлє самостійних вимог, – реєстраційна служба Братського районного управління юстиції Миколаївської області, про визнання договору недійсним та скасування його державної реєстрації.
Відповідачу в особі голови Войцеховського?В.?Г. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Селіна Валерія Миколайовича у цивільній справі за позовом Почтар?Д.?О. про визнання недійсним свідоцтва на 17.09.13, о 9.30, у каб. 26 (25) Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/4787/13?ц за позовом Макаренкіної Галини Олександрівни до Солодкого Миколи Васильовича, Солодкої Інни Миколаївни, Солодкого Олександра Миколайовича, Солодкої Марії Віталіївни про визнання дійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, яка відкладена на 14.08.13, о 14.00.
Відповідачам Солодкому Миколі Васильовичу. Солодкій Інні Миколаївні, Солодкому Олександру Миколайовичу, Солодкій Марії Віталіївні, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 17а, кв. 40, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Сибірякова Павла Устиновича, яке відбудеться 02.08.13, об 11.15, у справі за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Сибірякова?П.?У. про стягнення боргу за спожиту електричну енергію.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16,
каб. № 5.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Сміян Наталю Олегівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. 1?ша Інгульська, 6, у справі за позовом Марченко?Л.?Р. до Сміян?Н.?О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.
Розгляд справи відбудеться 01.08.13, об 11.10, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, каб. № 9.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача представника ТОВ «Лідер» у судове засідання, що відбудеться 07.08.13, о 9.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Ле-
ніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Матчанової Тетяни Василівни до ТОВ «Лідер» про дострокове розірвання договору оренди та стягнення заборгованості по орендній платі.
У разі неявки прдставника відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, з’ясування обставин у цій справі буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Бойка Віктора Володимировича до Михальчук Зінаїди Миколаївни про визнання угоди дійсною викликає відповідача у справі Михальчук Зінаїду Миколаївну у судове засідання, яке відбудеться 04.09.13, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радіс-
на, 3.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Лесака Вадима Михайловича, останнє відоме місце реєстрації якого: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Калинівка, вул. Баклана, 75, про те, що 02.08.13, о 9.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Лупу Людмили Михайлівни до Лесака?В.?М. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням. Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77.
У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Доктора Самойловича, 20а, 08.08.13, о 9.30, відбудеться судовий розгляд справи за позовом Кобилянської Інги Валеріївни до Кобилянського Дениса Володимировича про стягнення аліментів на дитину.
На слухання справи в якості відповідача викликається Кобилянський Денис Володимирович, останнє відоме місце реєстрації та проживання якого: м. Миколаїв, вул. Артема, 62, кв. 5.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Куланової Євгенії Петрівни до Макарінця Олександра Івановича про визнання дійсною біржової угоди купівлі-продажу нерухомого майна відкладено на 20.09.13, о 16.50.
Відповідачу Макарінцю Олександру Івановичу, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пров. Новосе-
лів, 16, слід з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 12.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Мельник Володимира Івановича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Мельник Володимира Івановича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 05.08.13, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Юж-
ноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, кабінет № 5-6, 2-й поверх.
У разі неявки у судове засідання відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Громченка Дениса Юрійовича, яке відбудеться 05.08.13, о 14.00, у справі за позовною заявою Громченко Любові Андріївни до Громченка?Д.?Ю. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16,
каб. № 5.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 05.08.13, о 8.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/201/13 за позовом Гончаренко Ярослави Ярославни до Гончаренко Наталі Сергіївни про стягнення аліментів.
Відповідачу Гончаренко Наталі Сергіївні необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 01.08,13, об 11.00, за адресою: Миколаївська область, м. Юж-
ноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Арнаута Віктора Степановича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Атомгідроенергобуд» до Арнаут?В.?С., Арнаут?В.?Г., третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, – Сорочан?М.?С., про визнання договору купівлі-продажу квартири неукладеним та недійсним за заявою Сорочан?М.?С., про скасування заходів забезпечення позову.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Бєлінської?Л.?В. до Воропанової?О.?Л. про визнання договору купівлі-продажу дійсним викликає відповідача у справі Воропанову Ольгу Леонідівну у судове засідання, яке відбудеться 31.07.13, о 9.00, каб. № 1 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Чижова В’ячеслава Анатолійовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 47, кв. 39, про дату слухання справи № 2/489/1564/2013 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Чижова?В.?А. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19.09.13, о ?9.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28?ї Армії, 16, 1?й поверх, каб. № 4.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 02.08.13, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Юж-
ноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості заінтересованої особи Гарбуз Наталю Михайлівну у цивільній справі № 486/1452/13?ц за заявою Александріна?О.?М., заінтересована особа Гарбуз?Н.?М., про скасування рішення суду про визнання громадянина безвісти відсутнім.
У разі неявки заінтересованої особи справу буде розглянуто за її відсутності.
***
Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Петровського Тараса Михайловича, місце реєстрації якого невідоме, у судове засідання, яке відбудеться 06.08.13, о 13.00, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань, у якій буде слухатися цивільна справа за позовом Петровської Ірини Іванівни до Петровського Тараса Михайловича про стягнення аліментів.
Явка відповідача до суду обов’язкова і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Власюка Сергія Васильовича, 17.05.1984 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Шев-
ченка, 68, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Власюка?С.?В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яка відбудеться 02.08.13, о 9.00.
Розгляд справи відбудеться у приміщенні районного суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Пліє-
ва, 69.
Явка відповідача обов’язкова.
У разі неявки відповідача цивільну справу буде розглянуто за його відсутності, в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення.
***
 

Сообщение:

*

НОВОСТИ