Виклики до суду (№ 35 (3270), четвер, 29 серпня 2013 р.)

Виклики до суду (№ 35 (3270), четвер, 29 серпня 2013 р.)

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Гайчову Світлану Іванівну, 27.02.1968 року народження, останнє місце проживання якої: м. Вавілове, Снігурівського району Миколаївської області, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» до Гайчової С.І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яка відбудеться 02.09.13, об 11.30.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Чофу Ірини Олександрівни до Чофу Олександра Андрійовича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 11.09.13, о 14.00.
Відповідачу Чофу Олександру Андрійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 22.
У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Мазур Віталія Миколайовича за позовом Мазур Олени Михайлівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, на 10.09.13, о 9.00, каб. № 1 (суддя Андрощук В.В.).
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Гармидер Олену Юріївну в судове засідання до судді Савіна О.І. по цивільній справі № 486/1625/13 -ц за позовною заявою Малькової Пії Артурівни до Гармидер Олени Юріївни про визнання особи такою, що втратила право користування житлом.
Засідання відбудеться 12.09.2013, о 14.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3 -А.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Кесельмана Марка Ісааковича на 12.09.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кесельмана М.І. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.
***
Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Линника Сергія Володимировича на 12.09.13, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Корчемахи С.С. до Линника С.В. про позбавлення батьківських прав.
У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.
***
Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Балдук Олену Євгенівну, останнє відоме місце проживання якої: смт Первомайське Жовтневого району Миколаївської області, вул. Ювілейна, 3, кв. 42, по цивільній справі за позовом Шаманського Сергія Фрідровича до Балдук Олени Євгенівни, третя особа – Первомайська селищна рада Жовтневого району Миколаївської області про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться 11.10.13, о9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 1.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності та без урахування його думки.
***
Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кравчука Василя Михайловича, 22.07.72 р. нар., останнє місця проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Новопетрівка, що 03.09.13, об 11.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кравчука В.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Адреса суду: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.
Явка відповідача обов’язкова.
У разі неявки відповідача цивільна справа буде розглядатися за його відсутності у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в судове засідання в якості відповідачів Полуянова Віктора Володимировича, Полуянову Надію Федорівну, останнє місце проживання яких: вул. Південна, 49, кв. 12, яке відбудеться 03.09.13, об 11.30, у справі за позовом Мурадової А.В., Ластовської О.П., Мурадова Є.В. до Полуянова В.В., Полуянової Н.Ф. про визнання угоди дійсною.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 -ї Армії, 16, каб. № 9.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.
***
Доманівський районний суд повідомляє Мороховича Анатолія Павловича, останнє місце проживання якого: с. Мар’ївка, Доманівського району Миколаївської області, що розгляд цивільної справи за позовом Бровар Ніли Павлівни до Мороховича Анатолія Павловича про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним відбудеться 26.09.13, об 11.00.
Адреса суду: смт Доманівка, вул. Леніна, 35.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Доманівський районний суд повідомляє Мороховича Анатолія Павловича, останнє місце проживання якого: с. Мар’ївка Доманівського району Миколаївської області, що розгляд цивільної справи за позовом Чмільової Світлани Володимирівни до Мороховича Анатолія Павловича про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним відбудеться 26.09.13, о 10.00.
Адреса суду: смт Доманівка, вул. Леніна, 35.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Доманівський районний суд повідомляє Мороховича Анатолія Павловича, останнє місце проживання якого: с. Мар’ївка Доманівського району Миколаївської області, що розгляд цивільної справи за позовом Фалецького Сергія Миколайовича до Мороховича Анатолія Павловича про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним відбудеться 26.09.13, о 09.00.
Адреса суду: смт Доманівка, вул. Леніна, 35.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Лягавого Віталія Володимировича, Павлишко Інну Валеріївну за позовом Павлишко І.В. до Лягавого В.В. про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, на 03.09.13, о 16.20, каб. № 19 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

Сообщение:

*

НОВОСТИ