Виклики до суду (№ 36 (3271), четвер, 5 вересня 2013 р.)

Виклики до суду (№ 36 (3271), четвер, 5 вересня 2013 р.)

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 1423/16196/2012 за позовом ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» до Шавгей Катерини Іванівни про стягнення боргу відкладено на 19.09.13, о 16.30.
Відповідачу Шавгей Юрію Івановичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 18.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідачів Дем’яненка Миколу Івановича, Кучеренко Людмилу Олександрівну, останнє відоме місце проживання яких: с. Українка Жовтневого району Миколаївської області, вул. Корольова, 47, по цивільній справі за позовом Романішиної Іванни Степанівни до Дем’яненка Миколи Івановича, Кучеренко Людмили Олександрівни, третя особа – Служба у справах дітей Жовтневої районної державної адміністрації, про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться 02.10.13, о10.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності та без урахування їх думки.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Рудинську Олександру Дмитрівну, Рудинську Олену Володимирівну, Рудинську Людмилу Михайлівну за позовом Кучеренко Надії Олександрівни про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням, на 20.09.13, о 09.00, каб. № 1 (суддя Андрощук В.В.).
Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.
***
Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Погорєлову Анну Геннадіївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 40, кв. 8, ТОВ «Інкомавто», останнє відоме місцезнаходження юридичної особи: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 63/2, про дату слухання цивільної справи за позовом Веселинівської районної державної адміністрації до Бурими Олега Степановича, Бурими Наталії Сергіївни, Погорєлової Анни Геннадіївни, ТОВ «Інкомавто» про визнання удаваним, заміну сторони в правочині та визнання права власності, яке відбудеться 06.09.13, о 09.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.
***
Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Герасименко Ольгу Тимофіївну про те, що розгляд цивільної справи № 2/484/1414/13 за позовом Ламанець Василя Івановича до Герасименко Ольги Тимофіївни та Первомайської філії Південної товарної біржі про визнання права власності на нерухоме майно у зв’язку з неявкою відповідача відкладено на 13.09.13, о 10.00.
На призначений час відповідачу необхідно з’явитися до судді Шикері І.А. з паспортом.
У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлено заочне рішення.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Паєвської І.Ю. до Паєвського О.В. про розірвання шлюбу призначено на 24.09.13, о 13.00.
Відповідачу Паєвському Олександру Володимировичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Одеса, Військова академія, вул. Фонтанська дорога, 10, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Алієва Ельхана Камал огли за позовом Ісак Лариси Вікторівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, на 06.09.13, о 09.00, каб. № 1(суддя Андрощук В.В.).
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Плетминцева Віталія Анатолійовича до Фесюк Іраїди Ернестівни, Фесюк Миколи Івановича, Іванової Валерії Миколаївни, Іванова Андрія Володимировича, третя особа – Південна товарна біржа, про визнання договору купівлі-продажу дійсним відкладено на 20.09.13, о 11.00.
Відповідачам Фесюк Іраїді Ернестівні, Фесюк Миколі Івановичу, Івановій Валерії Миколаївні, Іванову Андрію Володимировичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 22.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.
***
Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Шачиліну Олену Йосипівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 16а, кв. 92, у цивільній справі № 2/488/1178/2013 за позовом Органу опіки та піклування Миколаївської міської ради про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 25.09.13, о 09.00, у залі судових засідань № 2.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи та у разі його неявки справу може бути розглянуто за його відсутності.
***
Баштанський районний суд повідомляє Квасюк Людмилу Вікторівну, що судовий розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Квасюк Людмили Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться 13.09.13, о 09.00.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Клопотовську Марію Іванівну, місце реєстрації якої невідоме, у судове засідання, яке відбудеться 12.09.13, об 11.00, у приміщенні Березанського районного суду, за адресою: смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Клопотовської Марії Іванівни та Клопотовського Віктора Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11.09.13, о 13. 00, у приміщенні суду за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, відбудеться розгляд справи № 2/471/389/13 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Коршунова Анатолія Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачу Коршунову А.С. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 13.09.13, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, відбудеться розгляд справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Софроні Олени Іванівни про стягнення заборгованості.
Відповідачу Софроні О.І. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 13.09.13, о 10.30, у приміщенні суду за адресою: пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, відбудеться розгляд справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ренц Валентини Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачці Ренц В. необхідно з’явитися у судове засідання.
Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Мартинчук Інни Володимирівни до Калініної Раїси Іванівни, третя особа – Універсальна товарна біржа «Недвижимость Н», про визнання договору купівлі-продажу дійсним відкладено на 20.09.13, об 11.30.
Відповідачу Калініній Раїсі Іванівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 22.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Безклуба Миколи Дмитровича до Шахмалиєва Ісміхан Али огли, Шахмалиєва Нурана Ісміхан огли, Шахмалиєва Раміль Ісміхан огли про позбавлення права користування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку відкладено на 16.09.13, о 08.30.
Відповідачам Шахмалиєву Ісміхану Али огли, Шахмалиєву Нурану Ісміхан огли, Шахмалиєву Рамілю Ісміхан огли необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 22.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Власенкова Олександра Микитовича, Власенкову Анастасію Гуріївну за позовом Кретової Любові Дем’янівни про визнання права власності на 12.09.13, о 10.30, каб. № 15 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.
***
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Ракул Ганну Миколаївну, 19.07.1982 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м. Вознесенськ, вул. Ногіна, 4, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення кредитної заборгованості.
Розгляд справи призначений на 11.09.13, о 09.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.
***
Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Полтавського Сергія Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: Веселинівський район, с. Звенигородка, вул. Весела, 23, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Полтавського Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 01.10.13, о 08.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «ПУМБ» до Кривенка С.І. про стягнення заборгованості призначено на 25.09.13, о 09.00.
Відповідачу Кривенку Сергію Івановичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Радянська, 2, кв. 45, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.
***
Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Позігуна Дмитра Васильовича на 20.09.13, о 09.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Ярошевського Георгія Вікторовича в інтересах Клімас Олени Павлівни до Руднєва Леоніда Олександровича, Позігуна Дмитра Васильовича, Редера Анатолія Семеновича про відшкодування майнової та моральної шкоди.
У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.
***
Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Погребну Катерину Адамівну на 19.09.13, о 09.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Погребної К.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності, і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Кварацхелія Левана Кохтаєвича за позовом Каян Світлани Федорівни про визнання особи такою, що втратила право користування, на 20.09.13, о 08.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідачів Ботезатову (Корня) Ганну Валеріївну, Ботезатова Максима Васильовича, останнє відоме місце проживання: вул. Південна, 31б, кв. 228, на 16.09.13, о 09.40, у справі за позовом Ботезатова Василя Вікторовича до Ботезатової (Корня) Ганни Валеріївни, Ботезатова Максима Васильовича, Житлово-комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Південь» Житлово-експлуатаційна контора № 11, про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх сутності.
***
Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Бойчук Катерину Леонідівну, останнє відоме місце проживання якої: вул. Червоноармійська, 12, с. Гур’ївка Новоодеського району, у цивільній справі № 482/1395/13-ц за позовом Бойчука Леоніда Леонідовича до Бойчук Катерини Леонідівни про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 17.09.13, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190.
Для реєстрації представникам звертатись у каб. № 10 або № 11.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки справу може бути розглянуто за його відсутності.
***
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Тарасову Марію Михайлівну до судді Савіна О.І. у цивільній справі № 486/996/13-ц за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Юсюз Володимира Федоровича, Тарасової Марії Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Засідання відбудеться 24.09.13, о 12.00, за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ вул. Дружби народів, 3а.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Лебідь Юрія Миколайовича до Вайнберг Зінаїди Абрамівни, Вайнберга Гаррія Мойсєєвича, третя особа – товарна біржа «Південна товарна біржа», про визнання договору купівлі-продажу дійсним відкладено на 27.09.13, о 09.00.
Відповідачам Вайнберг Зінаїді Абрамівній, Вайнбергу Гаррію Мойсєєвичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 22.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.
***
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Цихоцького Вадима Всеволодовича, останнє відоме місце проживання якого: вул. Асфальтна, 14, с. Солдатське Вознесенського району, у цивільній справі за позовом Патоки Олександра Федоровича до Цихоцького Вадима Всеволодовича про витребування майна з чужого незаконного володіння.
Розгляд справи призначений на 12.09.13, о 09.30, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.
***
Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Павленко Галину Яківну, Цегельника Юрія Івановича, Цегельник Тетяну Василівну, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 340/2, кв. 35, у цивільній справі № 2/488/1096/2013 за позовом Степанова Сергія Дмитровича про визнання договору купівлі-продажу дійсним.
Судове засідання відбудеться 12.09.13, о 11.30, у залі судових засідань № 2.
Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи та у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

Сообщение:

*

НОВОСТИ