Виклики до суду (№ 37 (3272), четвер, 12 вересня 2013 р.)

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Сягаєву Оксану Володимирівну до судді Савіна О.І. у цивільній справі № 486/1869/13-ц за позовною заявою прокурора м. Южноукраїнська в інтересах неповнолітньої Сягаєвої Вероніки Олегівни до Сягаєвої Оксани Володимирівни, треті особи – Орган опіки та піклування Южноукраїнської міської ради, Сягаєва Тетяна Микитівна, про накладення заборони на відчуження майна.
Засідання відбудеться 24.09.13, о 15.00, за адресою: м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Котомцеву Олену Анатоліївну у судове засідання, яке відбудеться 30.09.13, о 9.15, у справі за позовом Семеліт Ольги Михайлівни до Котомцевої Олени Анатоліївни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 5.
***
Новоодеський районний суд Миколаївської області, розташований за адресою: м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190, викликає у судове засідання в якості відповідача Шевченко Валентину Олексіївну, останнє відоме місце проживання якої: вул. Хомченка, 125, с. Михайлівка Новоодеського району, у цивільній справі за позовом Кіршової Валентини Олександрівни та Лемешко Світлани Олександрівни до Шевченко Валентини Олексіївни про визнання особи такою, що втратила право проживання у житловому будинку № 125 по вул. Хомченка в с. Михайлівка Новоодеського району.
Судове засідання відбудеться 21.10.13, о 9.00, у залі судових засідань.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/7562/13-ц за позовом Трибрат Валентини Сергіївни до Трибрата Руслана Олександровича про позбавлення права користування житловим приміщенням.
Судове засідання у справі призначено на 25.09.13, об 11.20.
Відповідачу Трибрату Руслану Олександровичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 20, з документами, що посвідчують особу.
У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Мінакової І.В. про стягнення заборгованості призначено на 19.09.13, о 9.00.
Відповідачу Мінаковій Ірині Володимирівні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Мостобудівельників, 10, кв. 1, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Іжевської Л.І. про стягнення заборгованості призначено на 19.09.13, о 9.10.
Відповідачу Іжевській Ларисі Іванівні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул.А. Старова, 4г, кв. 4, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.
***
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Локацьку Тетяну Станіславівну, 25.04.1983 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: вул. Центральна садиба, 24, кв. 123, м. Вознесенськ, Осадченко Людмилу Михайлівну, 12.02.1972 р.н., останнє відоме місце проживання якої: вул. Будівельників, 4, кв. 8, м. Вознесенськ, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення кредитної заборгованості.
Розгляд справи призначено на 20.09.13, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Бенера Сергія Анатолійовича, Бенер Євдокію Григорівну, Бенер Тетяну Миколаївну, Гуляєву Зою Сергіївну за позовом Кацанюк В.Г., Лобової Я.О. про визнання договору купівлі-продажу дійсним на 18.09.13, о 10.00, у приміщення суду за адресою: вул. Радісна, 3, каб. № 14.
Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Віхтогрука Миколу Володимировича за позовом Сімонової Ірини Вікторівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, на 20.09.13, об 11.30, у приміщення суду за адресою: вул. Радісна, 3, каб. № 14.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Булатова Михайла Володимировича за позовом Кіпніс Л.О. до Булатова М.В. про визнання права власності на 03.10.13, о 10.30, у приміщення суду за адресою: вул. Радісна, 3, каб. № 26 (25).
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Ткачук В.М. до Моторного В.М. про стягнення боргу відкладено на 18.09.13, о 17.20.
Відповідачу Моторному Володимиру Михайловичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 12.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Рябовола Ігоря Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Васляєва, 2, кв. 5, про дату слухання справи № 2/489/2058/2013 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рябовола І.А. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 18.09.13, о 9.25, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Кулик Ольгу Миколаївну, 30.08.1977 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область.м. Вознесенськ, вул. Енгельса, 10, Чорну Антоніну Веніамінівну, 08.07.1960 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, пров. Радянський, 67, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення кредитної заборгованості.
Розгляд справи призначено на 20.09.13, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Радченка Олександра Миколайовича у судове засідання, яке відбудеться 26.09.13, о 10.00, у справі за позовом Ніки Наталі Вікторівни до Радченка Олександра Миколайовича про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 5.
***
Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Чаленка Олександра Івановича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Веселинове, пр. Майський, 5, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» в особі Одеської філії АБ «Експрес-Банк» до Чаленка О.І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 19.09.13, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи № 2/487/2662/13 р. за позовом Тарнаруцької Л.А. до Тарнаруцького О.Г. викликає у судове засідання відповідача у справі Тарнаруцького О.Г. про розірвання шлюбу на 19.09.13, о 16.00, каб. № 19 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Сушкову Ганну Михайлівну у цивільній справі за позовом Сушкова Сергія Володимировича про припинення права на частку у спільному майні на 29.10.13, об 11.00, у приміщення суду за адресою: вул. Радісна, 3, каб. № 27.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.
***
Снігурівський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Журавську Вікторію Леонідівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Бульварна 7/18, у цивільній справі № 485/2034/13-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Журавської Вікторії Леонідівни про стягнення кредитної заборгованості.
Судове засідання відбудеться 24.09.13, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.
У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Полякову Світлану Іванівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Кірова, 7, у справі за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Полякової С.І. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи відбудеться 16.09.13, о 13.20, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Федоровича Сергія Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 4, кв. 5, у справі за позовом ПАТ «Страхова Група ТАС» до Федоровича С.М. про відшкодування збитків у порядку регресу.
Розгляд справи відбудеться 18.09.13, об 11.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Кирилової Наталі В’ячеславівни до Магомєдова Руслана Абуталіповича, останнє відоме місце проживання якого: с. Галицинове, вул. Центральна, 2, про стягнення аліментів призначене на 20.09.13, о 10.50.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 2.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Снігурівський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Лакоту (Підшморгу) Людмилу Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Павлівка, у цивільній справі № 485/2137/13-ц за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Лакоти (Підшморги) Людмили Іванівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 25.09.13, о 10.00 у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва,69.
У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.
***
Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Верланова Д.І. до Верланової Н.Д. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначене на 30.09.13, о 14.00.
Відповідачу Верлановій Наталі Дмитрівні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. А. Старова, 2б, кв. 46, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.
***
Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає відповідача Єршова Віталія Олеговича у цивільній справі за позовом Єршової Тетяни Василівни до Єршова В.О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.
Слухання справи призначене 30.09.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 15.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Чумак Валентину Юріївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, смт Веселинове, пр. Поштовий, 7, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» до Чумак В.Ю. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 24.09.13, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
***
Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Погорєлову (Сєрая) Анну Геннадіївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 4б, кв.19, ТОВ «Інкомавто», останнє відоме місцезнаходження юридичної особи: м. Миколаїв, вул. Водопровідна, 33, про дату слухання цивільної справи за позовом Веселинівської районної державної адміністрації до Бурими Олега Степановича, Бурими Наталії Сергіївни, Погорєлової Анни Геннадіївни, ТОВ «Інкомавто» про визнання правочину удаваним, заміну сторони у правочині та визнання права власності, яке відбудеться 23.09.13, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

Сообщение:

*

НОВОСТИ