Виклики до суду від 17 жовтня 2013 року

Новости, Право

  17 Окт , 2013

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Шмігельського Ярослава Івановича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Широколанівка, вул. Леніна, 73, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шмігельського Я.І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 24.10.13, о 16.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Вдовенко Наталії Олександрівни до Вдовенка Євгенія Васильовича про визнання права власності відкладено на 24.10.13, о 16.30.

Відповідачу Вдовенку Євгенію Васильовичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Васляєва, 29, кв. 17, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 12.

***

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Мороховича Анатолія Павловича, останнє місце проживання якого: с. Мар’ївка Доманівського району Миколаївської області, у цивільної справи за позовом Лівіцької Наталі Володимирівни до Мороховича Анатолія Павловича про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 29.10.13, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

***

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Гончарова Владислава Івановича у судове засідання, що відбудеться 11.11.13 о 9.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «КРЕДОБАНК» до Гончарової Ольги Сергіївни, Гончарова Владислава Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим належним чином та у разі його неявки у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

***

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Климчука Миколу Вікторовича за позовом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 25.10.13, о 9.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і за разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Кавчук Тетяну Юрівну за позовом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 25.10.13, о 14.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Савеленка Олега Олександровича у цивільній справі № 468/2000/13-ц за позовом Артюхової Наталії Олександрівни до Савеленка Олега Олександровича про стягнення аліментів на утримання дитини.

Судове засідання відбудеться 31.10.13, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

***

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Андруха Андрія Петровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Артема, 1а, кв. 185, у цивільній справі № 488/3609/13-ц, провадження № 2/488/1502/2013, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 28.10.13, о 9.00, у залі судових засідань № 6.

Явка відповідача обов’язкова і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Штефана Олександра Анатолійовича за позовом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 25.10.13, о 13.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Павленка Олега Юрійовича за позовом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 25.10.13, о 10.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Тихоненкова Олександра Васильовича за позовом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 25.10.13, о 9.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Уманець Миколи Андрійовича до Уманець Ніни Андріївни про розірвання шлюбу відбудеться 21.10.13, о 10.00, у приміщенні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул.К. Маркса, 18.

Відповідачу Уманець Н.А. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце. Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд. У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідачів Подгорного Анатолія Петровича, Подгорну Євдокію Іванівну, останнє місце проживання яких: м. Миколаїв, пр-т Леніна, 263, кв. 22, у справі за позовом Рябенко Тетяни Анатоліївни до Подгорного А.П., Подгорної Є.І. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Слухання справи відбудеться 01.11.13, об 11.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 7.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

***

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, 11.11.13, о 13.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом Величко Анни Семенівни до Снопкова Віктора Володимировича про визнання особи такою, яка втратила право на житло.

На слухання справи в якості відповідача викликається Снопков Віктор Володимирович, 1979 р. нар., який зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Сімферопольська, 2а.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи № 2/487/2833/13 за позовом Розніної Л.А. викликає у судове засідання відповідача у справі Мейсона Пітера Алан про розірвання шлюбу на 01.11.13, о 8.40, каб. № 16 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Майдановича Вадима Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Червоне Поле, вул. Чорноморська, 3, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Майдановича В.В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 23.10.13, о 9.00, у приміщенні Миколаївського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Олянчук (Брагіну) Тетяну Миколаївну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Артема, 62, кв. 118, у цивільній справі № 2/488/1113/2013 за позовною заявою ПАТ КБ «Надра» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 23.10.13, о 13.20, у залі судових засідань № 6.

Явка відповідача обов’язкова і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Янаєвої Надії Геннадіївни викликає у судове засідання відповідача у справі Кравченка Олексія Павловича про вселення у квартиру на 01.11.13, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Полховської Наталії Василівни до Михайлюкової Галини Олександрівни, Миколаївської міської ради, Реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції про визнання права власності на земельну ділянку та скасування державного акта на право приватної власності на землю відкладено на 11.11.13, о 10.00.

Відповідачу Михайлюковій Галині Олександрівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 22.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Кожухар В’ячеслава В’ячеславовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Нова Одеса, до 28.08.2007 був зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Виноградна,15, у цивільній справі № 2/488/1451/2013 за позовною заявою Кожухар Наталі Анатоліївни до Кожухар В.В. про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 31.10.13, о 9.00, у залі судових засідань № 6.

Явка відповідача обов’язкова і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Волоха Ігоря Вікторовича за позовом Волох Наталії Сергіївни про розірвання шлюбу на 05.11.13, об 11.00, у зал судових засідань № 1 за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Анусевіча Юрія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Одеська область, м. Одеса, пров Кедровий, 15, про дату слухання цивільної справи за позовом Анусевіч Ірини Олександрівни до Анусевіча Ю.О. про стягнення аліментів, яке відбудеться 08.11.13, о 9.45, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Козленко Наталію Юріївну, 05.01.1978 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, пров. Шкільний, 2, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Козленко Н.Ю. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 18.10.13, о 14.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Дейнегу Ольгу Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Кудрявцівка, вул. Привокзальна, 24а, кв. 1, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» до Дейнеги О.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 08.11.13, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Потана Василя Яковича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Набережна, 8а, про дату слухання цивільної справи за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Потана В.Я. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 08.11.13, о 9.15, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Чібісову Ніну Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Луб’янка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Чібісової Н.І. про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію, яке відбудеться 08.11.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 22.10.13, о 9.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/442/13-ц за заявою ПАТ «Дельта Банк» до Невідомого Анатолія Федоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Невідомому А.Ф. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі ст. 169 ЦПК України.

***

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 22.10.13, о 10.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/456/13-ц за заявою ПАТ «Дельта Банк» до Ільяді Ігоря Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Ільяді І.В. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі ст. 169 ЦПК України.

Новоодеський райсуд Миколаївської області викликає в якості відповідача Возіяна Вадима Миколайовича, 19.09.1980 р. нар.,паспорт ЕО 368219, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївскій області 23.07.1997, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Набережна, 149, у судове засідання у справі № 482/1708/13-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Возіяна Вадима Миколайовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 24.10.13, о 10.30, за адресою: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190, каб. № 1 (реєстрація у каб. № 2).

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду справи і у разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Білоусову Надію Георгіївну, останнє місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. 10-та Лінія, 18, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бєлоусової Н.Г. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Слухання справи відбудеться 31.10.13, о 10.40, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Сизоненко Ірину Дмитрівну, останнє місце проживання якої: м. Миколаїв, пров. Кобера, 13а, кв. 701, у справі за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Сизоненко І.Д. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Слухання справи відбудеться 30.10.13, о 10.15, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Галюка Володимира Миколайовича за позовом Галюк Христини Олександрівни про розірвання шлюбу на 28.10.13, о 9.00, каб. № 1 у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Кудрю Марію Віссаріонівну, останнє місце проживання якої: Миколаївська область, Доманівський район, с. Забара, у цивільної справи за позовом Іщука Олександра Миколайовича про повернення боргу, яке відбудеться 29.10.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Яременка Сергія Григоровича, останнє місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 118, кімн. 14, у справі за позовом Яременко Олени Василівни до Яременка С.Г., третя особа – Комунальне підприємство «Спеціалізоване комунальне підприємство «Гуртожиток», про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Слухання справи відбудеться 06.11.13, об 11.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 7.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Пащенка Івана Григоровича про дату слухання справи № 2/489/2893/2013 за позовом Скачкової Людмили Григорівни до Пащенка І.Г. про визнання договору купівлі-продажу будинку дійсним, яке відбудеться 17.10.12, о 13.50, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Іванець Валентину Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Щорса, 11, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванець В.І. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 22.10.13, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення.

***

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 24.10.13, о 14.30, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/444/13-ц за заявою ПАТ «Акцент Банк» до Баженова Анатолія Васильовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Баженову А.В. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.

***

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Джордж Світлану Василівну, 08.02.1960 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Навосвітлівка, вул. Горького, 99, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Джордж С.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 24.10.13, о 8.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 23.10.13, о 9.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/474/13-ц за заявою ПАТ «Акцент Банк» до Колос Олени Валентинівни про стягнення заборгованості.

Відповідачу Колос О.В. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.

***

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 23.10.13, о 9.30, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/482/13-ц за заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Домановської Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідачу Домановській Л.М. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.

***

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 23,10.13, о 10.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/481/13-ц за заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Антонова Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Антонову О.М. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.

***

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 23.10.13, о 10.30, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/480/13-ц за заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Стеценка Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Стеценку М.М. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки, судом буде розглянуто справу за його відсутності.

***

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Василишина Григорія Васильовича у цивільній справі № 468/2139/13-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 24.10.13, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Бондаря Олександра Григоровича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пров. Баштанський, 27, про дату слухання справи № 2/489/2833/2013 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Бондаря О.Г. про стягнення боргу, яке відбудеться 23.10.13, о 10.20, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, 1-й поверх, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Рожка Андрія Івановича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Набережна, 22/2, про дату слухання справи № 2/489/2836/2013 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Рожка А.І. про стягнення боргу, яке відбудеться 23.10.13, о 10.10, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, 1-й поверх, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Войхевича Станіслава Олександровича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пр-т Карабелів, 10а, кв. 95, про дату слухання справи № 2/489/1884/2013 за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Войхевича С.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться 24.10.13, о 15.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, 1-й поверх, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

***

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Шимова Олександра Івановича у судове засідання, яке відбудеться 21.10,13, об 11.00, у цивільній справі за позовною заявою Шимової Надії Петрівни до Шимова О.І. про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 5.

***

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Лиходія Олександра Анатолійовича, 27.05.1994 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Калініна, 2, для розгляду цивільної справи № 482/1784/13-ц за позовом Лиходія Анатолія Борисовича до Лиходія О.А., третя особа – Новоодеський районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 23.10.13, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190, каб. № 1.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи, у разі його неявки у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 28.10.13, о 8.00, за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Сотіріаді Андрія Олександровича у цивільній справі за позовною заявою Сотіріаді Алли Валентинівни про стягнення аліментів 

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи № 2/487/2529/13 за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» викликає у судове засідання відповідача у справі Серебряк Т.О. про стягнення боргу на 12.11.13, о 8.40, каб. № 16 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

***

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Гаврилюка Миколу Івановича у справі за позовом ТОВ «Кредекс Фінанс» про стягнення кредитної заборгованості. Слухання справи призначено на 23.10.13, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб № 15.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Сообщение:

*

НОВОСТИ