Виклики до суду від 24 жовтня 2013 року

Новости, Право

  24 Окт , 2013

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Мореквас Наталію Михайлівну, 15.01.1961 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Прибужани, вул. Шевченка, 102, Мовчанюка Геннадія Михайловича, 10.03.1967 р.нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кірова, 73, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Мореквас Н.М., Мовчанюка Г.М. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 28.10.13, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Журавльова Ігоря Леонідовича, 14.01.1974 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, пров. Парниковий,10, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Журавльова І.Л. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 28.10.13, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Канівець Світлану Анатоліївну, 26.10.1971 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Матросова,76, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Канівець С.А. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 28.10.13, о 9.20, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, 20.11.13, о 13.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом Микульшина Олександра Миколайовича до Волотівської В.С. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, та зняття з реєстрації.

На слухання справи в якості відповідача викликається Волотівська Валентина Сергіївна, останнє відоме місце проживання та реєстрації якої: м. Миколаїв, пров. 1-й Козацький, 20.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Сухорукова Сергія Сергійовича у судове засідання, що відбудеться 28.10.13, о 14.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Кобзара Ф.С. до Сухорукова С.С. про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Веремеєнко Анну Сергіївну у судове засідання, що відбудеться 28.10.13. об 11.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Веремеєнко А.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/7632/13-ц за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Лукашової Лариси Михайлівни відкладено на 04.11.13, о 16.00.

Відповідачу Лукашовій Ларисі Михайлівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 18.

Явка відповідача обов’язкова.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Черткової Ганни Володимирівни викликає у судове засідання відповідача Черткова Олександра Володимировича у справі про розірвання шлюбу на 31.10.13, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Миколаївської обласної дирекції до Карась Тетяни Вікторівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 49, кв. 9, про дострокове стягнення кредитної заборгованості призначене на 29.10.13, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідачів Шабанова Леоніда Миколайовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 248а, кв. 25, Баранову Рузану Борисівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 248а, кв. 25, Лук’янову Марію Фомівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Казарського, 8, у справі за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Шабанова Л.М., Баранової Р.Б., Лук’янової М.Ф.про стягнення боргу за недораховану електроенергію.

Розгляд справи відбудеться 25.11.13, о 8.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Орлову Оксану Семенівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв. вул. Південна, 33б,кв. 23, про дату слухання справи № 2/489/1671/2013 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Орлової О.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 25.10.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Лозинського Сергія Яковича за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 31.10.13, о 9.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Адамського Андрія Антоновича за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 19.11.13, о 9.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Яблуновську Анжелу Сергіївну за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 19.11.13, о 9.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Зайченка Івана Васильовича за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 19.11.13, о 10.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/8890/13-ц за позовом Бершадського Миколи Івановича до Стасюк Людмили Андріївни про визнання права власності на житловий будинок.

Судове засідання у справі призначене на 29.10.13, о 14.00.

Відповідач Стасюк Людмила Андріївна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 20, з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Пирожевського Анатолія Володимировича на 18.11.13, о 10.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, у цивільній справі за позовом Лопатко Ольги Володимирівни до Пирожевського А.В., треті особи – Шевченківська сільська рада, Данилевська Катерина Валеріївна, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності та без урахування його думки.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Кожуленко Олени Володимирівни до Золотих Андрія Леонідовича про стягнення аліментів відкладено на 04.11.13, о 10.00.

Відповідачу Золотих Андрію Леонідовичу, 01.04.1976 р. нар., останнє місце проживання якого невідоме, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 12.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Ілюхіної Ольги Володимирівни викликає у судове засідання відповідачів у справі Ахундова Я.А. огли, Бредневу Н.С., Ахундова Н.А. огли про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 07.11.13, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/9185/13-ц за позовом Вербицької Лілії Іванівни до Вербицького Олександра Сергійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 13.11.13, о 15.00.

Відповідачу Вербицькому Олександру Сергійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 18.

Явка відповідача обов’язкова.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Копєйкіна Миколи Олександровича до Тотонь Світлани Олександрівни, Іванової Галини Миколаївни, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Урицького, 27а, про виділ із спільної часткової власності частини житлового будинку призначене на 31.10.13, об 11.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Легаву Альону Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. 7-ма Повздовжня, 50, у справі за позовом Холодної Олени Володимирівни до Легавої А.В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Слухання справи відбудеться 07.11.13, об 11.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16 каб. № 7.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Мішкевича Сергія Олександровича у судове засідання, що відбудеться 31.10.13, о 8.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Мішкевич О.А. до Мішкевича С.О. про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Пейчеву Любов Дмитрівну у судове засідання, що відбудеться 29.10.13, о 8.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Крайньої Л.П. до Крайньої Т.А., Пейчевої Л.Д. про вселення.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Таращенка Станіслава Юрійовича у справі за позовом Махнова Анатолія Івановича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судовий розгляд справи відбудеться 30.10.13, о 10.00 

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 15.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Старкова В.М. за позовом Добровольського В.В. про визнання угоди дійсною на 28.10.13, о 13.00, каб. № 14 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Кость Ольгу Юріївну, Кость Сергія Леонідовича, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 10, кв. 5, про дату слухання справи № 2/489/2901/2013 за позовом Довженко Валентини Андріївни до Кость О.Ю., Кость С.Л. про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей, яке відбудеться 28.10.13, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Щеглинського Євгенія Володимировича, 24.04.1986 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Первомайськ, пров. П’ятигорського, 6, яке відбудеться 31.10.13, о 9.00, у залі судових засідань Кривоозерського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а, у цивільній справі за позовом Щеглинської Тетяни Леонідівни до Щеглинського Євгенія Володимировича про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у порядку, передбаченому ст. 224, 225 ЦПК України.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Батиря Василя Васильовича, останнє місце проживання якого: с. Горянка Доманівського району Миколаївської області, у цивільної справи за позовом прокурора Доманівського району в інтересах держави в особі головного управління Держкомагентства у Миколаївській області, Доманівської РДА про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки та повернення її у розпорядження держави, яке відбудеться 06.11.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Островську Лілію Олександрівну у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Островського Олександра Анатолійовича про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання.

Засідання відбудеться 20.11.13, о 10.00,за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 3.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Тищенка Олега Олександровича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 52, кв. 6, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тищенка О.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 01.11.13, о 8.50, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Задорожню Ірину Олександрівну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, пров. Першотравневий, 43, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Задорожньої І.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 01.11.13, о 9.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Ніколаєвої Лариси Олександрівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, пр-т Леніна, 50, старий № 2-4978/11, про стягнення коштів призначене на 01.11.13, о 14.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Бєлянську Ірину Анатоліївну у судове засідання, що відбудеться 12.11.13, о 13.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Лялькова І.А. до Бєлянської І.А. про визнання останнього складеного заповіту недійсним та відновлення чинності попереднього заповіту.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявкиз’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Ширяєву Оксану Михайлівну, 30.07.1981 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Космонавтів,13, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ширяєвої О.М. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 30.10.13, о 10.45, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 01.10.13, о 10.30, пр. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/523/13-ц за заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чорби Наталі Андріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачу Чорбі Н.А. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 24.10.13, 14.30, пр. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/445/13-ц за заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Толстоп’ятової Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідачу Толстоп’ятовій О.А. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки судом буде розглянуто справу за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, 18.11.13, о 10.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом Малишевої Людмили Серафимівни до Малишева Євгена Сергійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

На слухання справи в якості відповідача викликається Малишев Євген Сергійович, останнє відоме місце проживання та реєстрації якого: м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 313, кв. 6.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Фоміна Євгена Євгеновича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Авангардна, 53а, кв. 63, про дату слухання справи № 2/489/2923/2013 за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Фоміна Є.Є. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 11.11.13, о 10.40, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Васниченка Володимира Миколайовича про дату слухання справи № 2/489/2800/2013 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Васниченка В.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 07.11.13, о 10.10, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Циганкова Олександра Борисовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пров. Прорізний, 21, кв. 34, про дату слухання справи № 2/489/2934/2013 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Циганкова О.Б. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 11.11.13, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Ясінського Михайла Михайловича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 37, кв. 54, про дату слухання справи № 2/489/2867/2013 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ясінського М.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 07.11.13, о 9.25, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Філя Андрія Анатолійовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 14б, кв. 17, про дату слухання справи № 2/489/2812/2013 за позовом Перепічай Єлизавети Наїлівни до Філя А.А. про стягнення аліментів, яке відбудеться 28.10.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Шумлянського Віктора Степановича на 18.11.13, о 13.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, у цивільній справі за позовом Шумлянської Галини Петрівни до Шумлянського В.С. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності та без урахування його думки.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Верби Тетяни Анатоліївни викликає у судове засідання відповідача у справі Міряху Сергія Олександровича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 01.11.13, о 13.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Вахніченко О.Г., Вахніченко В.В., Щербини А.Г. до Простякової В.О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 28.10.13, о 9.30.

Відповідачу Простяковій Вікторії Олександрівні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 58, кв. 3, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/9154/13-ц за позовом Гур’євої Юлії Валеріївни, Купцової Тетяни Михайлівни до Гур’єва Владислава Омеляновича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання у справі призначене на 05.11.13, о 14.20.

Відповідач Гур’єв Владислав Омелянович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 20, з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Пономарьову Анастасію Олександрівну, яке відбудеться 05.11.13, о 10.20, у справі за позовною заявою Мехтієвої Сабіни Наджафівни до Пономарьової А.О. про стягнення боргу за розпискою.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 5.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідачів Пєсок Наталю Михайлівну, Пєсок Юлію Олександрівну, Пєсока Олександра Анатолійовича, Пєсока Юрія Олександровича, яке відбудеться 13.11.13, о 13.10, у справі за позовною заявою Іванової Вікторії Борисівни до Пєсок Н.М., Пєсок Ю.О., Пєсока О.А., Пєсока Ю.О. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 5.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ТОВ «Ліски М» до Павлюкової М.О. викликає у судове засідання відповідача у справі Павлюкову Марину Олександрівну про відшкодування шкоди на 06.11.13, о 9.00, каб. № 26 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Столярука Олександра Сергійовича на 31.10.13, об 11.30, за адресою: Миколаївська область, смт Казанка, вул. Аненко, 50,у цивільній справі за позовом Столярук Зої Володимирівни до Столярука О.С. про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 23.10.13, 15.00, за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Теплого Івана Герасимовича у цивільній справі за позовною заявою Баранецького Юрія Петровича про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Федорової Ірини Євгенівни до Садової Зої Михайлівни викликає у судове засідання відповідача у справі Садову Зою Михайлівну про визнання договору купівлі-продажу дійсним на 12.11.13, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Сообщение:

*

НОВОСТИ