Виклики до суду від 21 листопада 2013 року

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 03.12.13, о 8.30, в якості відповідача Вєремєєва Олега Вікторовича у цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Вєремєєва О.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності та без урахування його думки.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Ісмаілова Нізамі Осман огли у цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Ісмаілова Нізамі Осман огли про стягнення заборгованості.

Слухання справи призначене на 27.11.13, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77,каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів у справі.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, повідомляє, що 28.11.13, о 13.00, відбудеться розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тузова О.М. про стягнення боргу.

На слухання справи в якості відповідача викликається Тузов Олександр Миколайович, останнє відоме місце реєстрації та проживання якого: м. Миколаїв, вул. Ватутіна, 5.

У разі неявки відповідача позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Федорова Станіслава Максимовича у судове засідання, яке відбудеться 09.12.13, о 16.15, у цивільній справі за позовною заявою Глазкової Тамари Павлівни, Глазкова Павла Валерійовича до Федорова С.М. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 5.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Рощину Людмилу Петрівну у судове засідання, яке відбудеться 09.12.13, о 15.45, у цивільній справі за позовною заявою Круглик Анастасії Петрівни до Рощиної Л.Д. про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 5.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Ткачука Олександра Миколайовича, останнє місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Центральне, вул. Фрунзе, 35, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 28.11.13, о 14.00.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Завалка В’ячеслава Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Горького, 24, кв. 80, у справі за позовом Замшина Олексія Валерійовича до Завалка В.М. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 26.11.13, о 9.15, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 7.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Баніт (Клюшину) Надію Всеволодівну, останнє місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 25, кв. 9, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 04.12.13, о 10.00.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Шепетю (Пукас) Оксану Аркадіївну за позовом Демяненко Тетяни Анатоліївни про стягнення боргу на 09.12.13, о 9.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Ходикіна Михайла Анатолійовича до Богуславського Йосипа, Богуславської Рити про визнання договору купівлі-продажу дійсним відкладено на 16.12.13, о 10.50.

Відповідачам Богуславському Йосипу, Богуславській Риті, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, пр-т. Леніна, 81,кв. 20, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду заадресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 12.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Мінц Вікторію Петрівну, останнє місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська, 82, у справі за позовом Нереги Віктора Петровича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 03.12.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 28.11.13, о 9.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/609/13-ц за позовною заявою Андросової Наталії Володимирівни до Балеми Дмитра Миколайовича про розірвання шлюбу.

Відповідачу Балемі Д.М. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Дьомінову Світлану Петрівну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 16.12.13, о 13.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 09.12.13, о 12.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Ягодзінську Ірину Георгіївну у цивільній справі № 486/1833/13-ц за позовною заявою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Миколаївської обласної дирекції до Ягодзінської І.Г. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Мкртчяна Карена Сімоновича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Набережна, 8а, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мкртчяна К.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 26.11.13, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Фокшу Галину Григорівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Калинівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «ІмексБанк» до Фокши Г.Г. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 28.11.13, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Околотенко Наталю Валеріївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Миру, 4, Гришко Олену Сергіївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 44, про дату слухання цивільної справи за позовом Журавльової Лариси Юріївни до Околотенко Н.В., Околотенка С.А., Гришко О.С. про стягнення заборгованості за кредитним зобов’язанням, яке відбудеться 26.11.13, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, 11.12.13, о 13.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ПАТ «Мегабанк» до Тарасова Дмитра Анатолійовича, Доманської Анжеліки Миколаївни, Доманської Олени Ігорівни, Доманського Павла Ігоровича, Тарасової Оксани Валеріївни про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

На слухання справи в якості відповідача викликається Тарасов Дмитро Анатолійович, останнє відоме місце проживання та реєстрації якого: м. Миколаїв, ЖДП, 217.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Мациху Павла Рудольфовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 120, кв. 41, про дату слухання справи № 2/489/2852/2013 за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Мацихи П.Р. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 25.11.13, об 11.15, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, 1-й поверх, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Рабаду Олександра Євгеновича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 30а, кв. 13, про дату слухання справи № 2/489/3044/2013 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рабади О.Є. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 03.12.13, о 10.10, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, 1-й поверх, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а,11.12.13, о 13.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ПАТ «Мегабанк» до Тарасова Дмитра Анатолійовича, Доманської Анжеліки Миколаївни, Доманської Олени Ігорівни, Доманського Павла Ігоровича, Тарасової Оксани Валеріївни про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

На слухання справи в якості відповідача викликається Тарасова Оксана Валеріївна, останнє відоме місце проживання та реєстрації якої: м. Миколаїв, пр-т Леніна, 139, кв. 5.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Іванову Юлію Анатоліївну, на 11.12.13, о 8.30, у приміщення суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал. № 4, каб. № 27, для участі у розгляді цивільної справи за позовом Департаменту праці та соціального захисту про стягнення надміру виплачених державних коштів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Янопуло Олену Романівну, на 17.12.13, о 8.30, у приміщення суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал. № 4, каб. № 27, для участі у розгляді цивільної справи за позовом Департаменту праці та соціального захисту про стягнення надміру виплачених державних коштів.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Яременка Ігоря Вікторовича, 31.05.1983 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Ракове, вул. Кольчака,12, на 28.11.13, о 9.30, та Фотеско Олесю Федорівну, 01.07.1982 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Щербані, вул. Новосільська, 16, на 28.11.13, о 9.45, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74ЦПК України.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Мирзу Оксану Іванівну про те, що судовий розгляд цивільної справи № 484/5380/13-ц, провадження № 2/484/2016/13, за позовом Юречко Лідії Сергіївни про позбавлення батьківських прав відносно доньки Мирзи Крістіни Сергіївни, 01.11.2004 р. нар., через неявку відповідача відкладено на 29.11.13, о 10.00.

У вказаний час відповідачу Мирзі Оксані Іванівні необхідно з’явитись до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області за адресою: вул.К. Маркса, 18, м. Первомайськ, Миколаївська обл., суддя Максютенко О.А. При собі мати документ, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлене заочне рішення.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Скарлат Марію Григорівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 1б, кв. 22, у справі за позовом Лобанової Вероніки Денисівни до Скарлат М.Г. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 28.11.13, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 7.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, 04.12.13, об 11.30, відбудеться судовий розгляд справи за позовом Римара Дмитра Євгеновича до Гарєєва Фелікса Айратовича про стягнення боргу за договором поруки шляхом звернення стягнення на нерухоме майно, що знаходиться в іпотеці.

На слухання справи в якості відповідача викликається Гарєєв Фелікс Айратович, останнє відоме місце проживання та реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Чичеріна, 8.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, 28.11.13, о 10.30, відбудеться судовий розгляд справи за позовом Катаржиу Наталі Сергіївни до Рясиченко Марини Валеріївни, Рясиченка Сергія Володимировича, Бутенка Андрія Сергійовича, Рясиченко Олени Сергіївни про виселення з квартири та зняття з реєстраційного обліку.

На слухання справи в якості відповідачів викликаються Рясиченко Марина Валеріївна, Рясиченко Сергій Володимирович, Бутенко Андрій Сергійович, Рясиченко Олена Сергіївна, останнє відоме місце проживання та реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. Ленінградська, 7а, кв. 45.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Русанова Сергія Володимировича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пров.1-й Індивідуальний, 3, кв. 7, у справі за позовом Русанової А.Г. до Русанова С.В. про стягнення у порядку відшкодування витрат від несвоєчасної сплати аліментів.

Розгляд справи відбудеться 27.11.13, об 11.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що рішенням суду від 18.11.13, позов Лопатко Ольги Володимирівни до Пирожевського Анатолія Володимировича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, задоволений у повному обсязі.

У разі неподання апеляційної скарги в апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня публікації оголошення рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Крісанова Сергія Олександровича, останнє місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Маяковського, 82, про датуслухання цивільної справи за позовом ПАТ «Експрес Банк» до Крісанова С.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 02.12.13, о 10.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лисенко Любові Георгіївни про звернення стягнення призначено на 17.12.13, о 13.00.

Відповідачу Лисенко Любові Георгіївні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Артема, 64, кв. 101, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Ліховідова Юрія Євгеновича до Ліховідової Інги Геннадіївни про виселення призначено на 18.12.13, о 13.40.

Відповідачу Ліховідовій Інзі Геннадіївні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 29а, кв. 33, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Кудрю Марію Віссаріонівну, останнє місце проживання якої: Миколаївська область, Доманівський район, с. Забара, у справі за позовом Іщука Олександра Миколайовича про повернення боргу, яке відбудеться 02.12.13, о 10.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі документів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Олійніченка Дмитра Вікторовича за позовом Чернеги Андрія Кіндратовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 05.12.13, об 11.00, каб. № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Кримської республіканської дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» до Бєлави Олександра Валерійовича про стягнення боргу призначено на 16.12.13, о 9.00.

Відповідачу Бєлаві Олександру Валерійовичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 127а, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 02.12.13, о 9.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2-о/471/49/13-ц за заявою прокурора Братського району Миколаївської області в інтересах держави в особі Костуватської сільської ради Братського району Миколаївської області, заінтересовані особи: відділ Держземагентства Братського району Миколаївської області, Братська державна нотаріальна контора, про визнання спадщини відмерлою після смерті Боровка Володимира Івановича.

Спадкоємцям необхідно з’явитися у судове засідання на вказану дату, час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки у судове засідання без повідомлення про причини неявки судом буде розглянуто справу за їх відсутності.

Сообщение:

*

НОВОСТИ