Виклики до суду від 28 листопада 2013 року

Новости, Право

  28 Ноя , 2013

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Столярука Олександра Сергійовича на 05.11.13, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, смт Казанка, вул. Аненко, 50, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Столярука О.С. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Шаповалова Юрія Георгійовича на 09.12.13, о 15.00, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Шаповалова Ю.Г. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії 16, каб. № 5.У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Нестерової Юлії Ігорівни до Нестерова Валерія Юрійовича, третя особа – Служба у справах дітей виконавчого комітету Миколаївської міської ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення пені за несплату аліментів відкладений на 29.11.13, о 13.00.

Відповідачу Нестерову Валерію Юрійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 22.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 28.11.13, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Арнаута Віктора Степановича у цивільній справі за позовом Арнаут Валентини Григорівни до Арнаута Віктора Степановича про визнання права власності на 1/2 частину квартири та визначення порядку користування квартирою і за зустрічним позовом Арнаута Віктора Степановича до Арнаута Олега Вікторовича і Арнаут Валентини Григорівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Зініна Олександра Михайловича, місце реєстрації якого невідоме, у судовій справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Зініна О.М. про стягнення заборгованості на 20.12.13, о 8.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань.

Явка до суду обов’язкова.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 03.12.13, о 9.30, в якості відповідача Мороз Ольгу Олександрівну у цивільній справі за позовом Яговдик Галини Миколаївни до Мороз О.О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Пересадівка, вул. Леніна, 4.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності та без урахування його думки.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача ПАТ «ДЗОВ» Примор’я» у розгляді цивільної справи за позовом Чечуй Володимира Васильовича про стягнення заборгованості по заробітній платі, яке відбудеться 16.12.13, о 8.30, зал № 4, каб. № 27, у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Шестак Марину Вікторівну у цивільній справі № 468/2494/13-ц за позовом Мозгового Сергія Миколайовича до Шестак Марини Вікторівни про визнання договору купівлі-продажу житлового будинку дійсним.

Судове засідання відбудеться 05.12.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає відповідача Торію Медею Гіглаівну у судове засідання, що відбудеться 12.12.13 о14.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «КРЕДОБАНК» до Торії М.Г. про дострокове стягнення заборгованості, пені за несвоєчасне виконання забов’язань за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає відповідача Сусаняна Едіка Рафіковича у судове засідання, що відбудеться 12.12.13, о 14.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «КРЕДОБАНК» до Сусаняна Е.Р. про дострокове стягнення заборгованості, пені за несвоєчасне виконання забов’язань за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 03.12.13, о 9.00, в якості відповідача Северенюк Надію Григорівну у цивільній справі за позовом ПАТ «Миколаївська теплоцентраль» до Северенюк Н.Г. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 2.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Войтасика Євгенія Миколайовича,11.02.1986 р. нар. який зареєстрований за адресою: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Євгенівка, вул. Шевченка, 36, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вайтасика Є.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 03.11.13, о 10.00, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул.Г. Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Конопльова Миколу Миколайовича,02.04.1999 р. нар. який зареєстрований за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 108/4, про дату слухання цивільної справи за позовом Конопльової А.В. до Конопльова М.М., яке відбудеться 02.11.13, о 14.00, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Варишнюка Руслана Вікторовича у розгляді цивільної справи за позовом Топіхи В.С. про визнання права власності, яке відбудеться 06.12.13, о 9.00, каб. № 14, у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/7707/13-ц за позовом Маломана Миколи Миколайовича до Сідластої Олени Володимирівни, Сідластої Ірини Миколаївни, Сідластої Анастасії Володимирівни, Сідластої Катерини Володимирівни, Сідластої Валентини Володимирівни, Сідластої Мирослави Володимирівни про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання у справі призначене на 03.12.13, о 17.40.

* * *

Відповідачі Сідласта Олена Володимирівна, Сідласта Ірина Миколаївна, Сідласта Анастасія Володимирівна, Сідласта Катерина Володимирівна, Сідласта Валентина Володимирівна, Сідласта Мирослава Володимирівна викликаються у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 20, з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Горощука Дмитра Дмитровича у справі за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 20.12.13, о 8.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі його неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Марущенко Катерини Семенівни у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19.12.13, о 8.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі його не явки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Ібрагімова В’ячеслава Миколайовича у справі за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19.11.13, о 8.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі його не явки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Зубка Андрія Сергійовича у справі № 2/487/2584/13 за позовом ПАТ «ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19.12.13, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 19.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі його не явки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 03.12.13, о 9.30, в якості відповідача Агаєва Сендагана Агакиши у цивільній справі за позовом ПАТ «Миколаївська теплоцентраль» до Агаєва С.А. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 2.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 03.12.13, о 9.15, в якості відповідача Людвиновського В’ячеслава Володимировича у цивільній справі за позовом ПАТ «Миколаївська теплоцентраль» до Людвиновського В.В.про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 2.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Харичева Олексія Васильовича, реєстрація місця проживання якого невідома, на 04.12.13, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, у цивільній справі за позовом Матвієнка Олександра Вікторовича, Матвієнка Віталія Олександровича до Харичева О.В. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Сілявіна Максима Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Криве Озеро, вул. Мічуріна, 36, у цивільній справі за позовом Ляховського Василя Станіславовича до Сілявіна М.В. про стягнення боргу за борговою розпискою, яке відбудеться 02.12.13, об 11.00, у залі судових засідань Кривоозерського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Криве Озеро, вул. Шевченка,1а.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності у порядку, передбаченому ст. 224, 225 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Мещерякову Валентину Андріївну та Мещерякова Євгена Вікторовича за позовом Мітковського Олега Михайловича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, та зняття з реєстрації, яке відбудеться 09.12.13, о 10.00, каб. № 15, у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Жолобчука Б.М., Жолобчук Л.М. у розгляді цивільної справіи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 11.12.13, о 8.30, зал № 4, каб. № 27, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області повідомляє, що 11.12.13, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Соколової Наталії Василівни до Пеньковських Олександри Іванівни, Пеньковських Сергія Віталійовича, Мардаренко Світлани Віталіївни, Мардаренко Вікторії Олександрівни про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним.

У судове засідання в якості відповідачів на вказані день та час викликаються Пеньковських Олександра Іванівна, Пеньковських Сергій Віталійович, Мардаренко Світлана Віталіївна, Мардаренко Вікторія Олександрівна.

Явка відповідачів обов’язкова. У разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Сєбова Костянтина Миколайовича, 23.08.1984 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Лермонтова, 76, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сєбова К.М. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 05.12.13, о 9.30, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Бородинську Тетяну Володимирівну, 31.05.1962 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 60 років Жовтня, 13, кв. 60, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Марочканич В’ячеслава Васильовича про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 05.12.13, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/10021/13-ц за позовом Шапошникова Сергія Миколайовича до Марусин Марії Василівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання у справі призначене на 18.12.13, о 14.25.

Відповідач Марусин Марія Василівна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 20, з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що рішенням суду від 18.11.13, позов Шумлянської Галини Петрівни до Шумлянського Віктора Степановича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, задоволений у повному обсязі.

У разі неподання апеляційної скарги в апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня публікації оголошення рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

Сообщение:

*

НОВОСТИ