Виклики до суду від 7 листопада 2013 року

Новости, Право

  7 Ноя , 2013

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 28.11.13, о 15.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, відповідача Тарасову Марію Михайлівну у цивільній справі № 486/996/13-ц за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Юсюза Володимира Федоровича, Тарасової Марії Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Гавву Інну Георгіївну про те, що судовий розгляд цивільної справи № 484/4364/13-ц, провадження № 2/484/1715/13, за позовом Гавви Андрія Олександровича про позбавлення батьківських прав через неявку відповідача відкладено на 11.11.13, о 10.30. У вказаний час відповідачу необхідно з’явитися до суду за адресою: вул.К. Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлене заочне рішення.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Павленко Аліну Володимирівну, Павленка Олександра Володимировича за позовом Коломійченко Лілії Віталіївни в інтересах малолітніх дітей Павленка Д.О., Павленко А.О. про стягнення аліментів на утримання дітей на 02.12.13, об 11.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 12.11.13, о 9.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/463/13-ц за позовною заявою Максюти Ганни Вікторівни до Максюти Андрія Андрійовича про розірвання шлюбу.

Відповідачу Максюті А.А. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 20.11.13, об 11.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Арнаута Віктора Степановича у цивільній справі за позовом Арнаут Валентини Григорівни до Арнаута Віктора Степановича про визнання права власності на 1/2 частину квартири та визначення порядку користування квартирою і за зустрічним позовом Арнаута Віктора Степановича до Арнаута Олега Вікторовича і Арнаут Валентини Григорівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Рашевську Галину Василівну, Рашевську Галину Олегівну за позовом Макарової Віри Карпівни про визнання договору угоди дійсним на 18.11.13, о 13.00, каб. № 14 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності 

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11.11.13, о 8.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Загоруйко Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Загоруйко Л.М. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача в судове засідання без повідомлення про причини неявки судом буде розглянуто справу за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11.11.13, о 8.20, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пітель Ніни Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Пітель Н.В. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки судом буде розглянуто справу за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11.11.13, о 8.40, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Морарь Василя Пантелійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Морарю В.П. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки судом буде розглянуто справу за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11.11.13, о 9.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мушкет Юлії Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Мушкет Ю.В. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки судом буде розглянуто справу за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11.11.13, о 9.20, пров. Жовтневий. 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мушкет Єлизавети Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Мушкет Є.С. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки судом буде розглянуто справу за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11.11.13, о 8.00, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванченко Ольги Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Іванченко О.О. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

У разі неявки відповідача у судове засідання без повідомлення про причини неявки судом буде розглянуто справу за його відсутності.

* * *

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що Гура Сергій Максимович викликається в судове засідання в якості відповідача по цивільній справі № 474/605/13-ц, провадження № 2/474/322/13, за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гури Сергія Максимовича про стягнення заборгованості за кредитним договором № 001-14181-230911 від 29.09.2011 р. у розмірі 1014 грн. 69 коп. Розгляд даної справи відбудеться 14.11.13. об 11.00, за адресою: Миколаївська область, Врадіївський район, смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, 26.11.13, о 13.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Ісаєва Віктора Олександровича та Ісаєвої Ольги Петрівни про стягнення боргу.

На слухання справи в якості відповідачів викликаються Ісаєв Віктор Олександрович, Ісаєва Ольга Павлівна, останнє відоме місце проживання та реєстрації: м. Миколаїв, пров. Комарова, 1а.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 07.11.13, о 9.30, пров. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/523/13-ц за заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чорби Наталі Андріївни про стягнення заборгованості 

Відповідачу Чорбі Н.А. необхідно з’явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Насонова Павла Володимировича до Лукіна Олександра Олександровича про визнання договору купівлі-продажу дійсним призначено на 28.11.13, о 10.00.

Відповідачу Лукіну Олександру Олександровичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 10,кв. 22, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Лю Олени Леонідівни до Щеглова Олега Павловича про визнання договору купівлі-продажу дійсним призначено на 28.11.13, о 10.30.

Відповідачу Щеглову Олегу Павловичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 86, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Черняк Г.П. до Черняка С.В. про розірвання шлюбу призначено на 28.11.13, о 13.40.

Відповідачу Черняку Станіславу Валентиновичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 4, кв. 73,необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Морозову Ірину Петрівну у судове засідання, що відбудеться 14.11.13, об 11.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Морозової І.П. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності і він вважатиметься повідомленим належним чином про час та місце розгляду справи.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул.Д. Самойловича, 20а, 22.11.13, о 9.30, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лаврінця Дем’яна Анатолійовича про стягнення боргу.

На слухання справи в якості відповідача викликається Лаврінець Дем’ян Анатолійович, останнє відоме місце проживання та реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Фонтанна, 94.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул.Д. Самойловича, 20а, 22.11.13, о 9.30, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Плісса Вадима Миколайовича про стягнення боргу.

На слухання справи в якості відповідача викликається Плісс Вадим Миколайович, останнє відоме місце проживання та реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 51.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Д. Самойловича, 20а, 22.11.13, о 9.30, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ільчука Віталія Олеговича про стягнення боргу.

На слухання справи в якості відповідача викликається Ільчук Віталій Олегович, останнє відоме місце проживання та реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Д. Самойловича, 30, кв. 24.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Гуламова Олександра Анатолійовича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 02.12.13, о 14.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Біденко Ірину Зіновіївну у цивільній справі № 468/2305/13-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 13.11.13, о 16.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Бублик Ольгу Олександрівну у цивільній справі № 468/2298/13-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 13.11.13, о 8.20, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Вишневського Сергія Володимировича до Андросович Вікторії Олександрівни, Андросович Миколи Миколайовича, Андросович Дмитра Миколайовича, третя особа – універсальна товарна біржа «Віконт-Т», про визнання біржової угоди дійсною відкладено на 25.11.13, о 9.00.

Відповідачам Андросович Вікторії Олександрівні, Андросовичу Миколі Миколайовичу, Андросовичу Дмитру Миколайовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 22.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Сербенка Євгена Івановича, Сербенко Світлану Володимирівну, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 32, кв. 45, про дату слухання справи № 2/489/2845/2013 за позовом Лунгу Михайла Семеновича до Сербенка Є.І., Сербенко С.В. про стягнення грошового боргу за кредитним договором, яке відбудеться 14.11.13, об 11.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Дутчака Володимира Васильовича за позовом Юхименко Ірини Миколаївни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться 14.11.13, о 10.00, каб. № 1.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Сеничака Віталія Миколайовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 238а, кв. 43, про дату слухання справи № 2/489/2982/2013 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сеничака В.М. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.11.13, о 10.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, 1-й поверх, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Щербака Сергія Валерійовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Енгельса, 56, кв. 65, про дату слухання справи № 2/489/2984/2013 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Щербака С.В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.11.13, о 10.40, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, 1-й поверх, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 15.11.13, о 9.00, пр. Жовтневий, 13, с-ще Братське, слухається справа № 2/471/519/13-ц за позовом Матюхіної Тетяни Миколаївни до Матюхіна Віталія Семеновича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Відповідачу Матюхіну В.С. необхідно з›явитися у судове засідання у зазначені час та місце.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ОТП «Факторинг Україна» викликає у судове засідання відповідача у справі Красножона Юрія Пилиповича про стягнення заборгованості на 19.11.13, о 10.30, каб. № 16 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Потапенко Інну Леонідівну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення кредитної заборгованості на 06.12.13, о 10.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Ткаченко Валентину Семенівну, 27.05.1965 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Жовтневої Революції, 20, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ткаченко В.С. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 13.11.13, о 9.30, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Тістол Олену Леонідівну, 28.08.1975 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Гордієнко,136, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тістол О.Л. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 19.11.13, о 9.15, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Шувалова Валерія Івановича, 06.09.1977 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Овражна, 47, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шувалова В.І. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 19.11.13, о 9.30, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Орос Магдалину Андріївну, 27.10.1960 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Новоукраїнка, вул. Перемоги, 24, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Орос М.А. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 13.11.13, о 9.45, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Тішковець Наталію В’ячеславівну, яка зареєстрована за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 58, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення заборгованості за електроенергію, яке відбудеться 15.11.13, о 13.30.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Фірсову Катерину Костянтинівну на 10.12.13, о 8.30, у приміщення суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал № 4, каб. № 27, для участі в якості відповідача у розгляді цивільної справи за позовом Гузій І.В., Гузій О.М., Гузій Є.О. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Василенко (Бабець) Наталю Миколаївну, останнє місце проживання якої: Миколаївська область, Доманівський район, с. Чорталка, у цивільній справі за позовом Бабця Миколи Миколайовича, третя особа – орган опіки та піклування Доманівської селищної ради, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 21.11.13, о 10.00. у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі документів.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Цимбалюк Віктора Вікторовича у цивільній справі № 468/2324/13-ц за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення боргу за актом ПКЕЕн.

Судове засідання відбудеться 14.11.13, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Крисенка Георгія Євгенійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Новосельська, 5, кв. 22, у справі за позовом Попова Валерія Кириловича до Крисенка Г.Є. третя особа – Універсальна Товарна біржа «Нерухомість-Н», про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Слухання справи відбудеться 07.11.13, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 7.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Волох (Рудську) Ганну Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Набережна, 111, у справі за позовом Новікової А.А. до Волох (Рудської) Г.В. про визнання права власності у порядку спадкування за заповітом та за законом.

Розгляд справи відбудеться 02.12.13, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, 11.11.13, об 11.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом Ігнатенко-Лєві Олени Леонідівни до Лєві Якова про розірвання шлюбу.

На слухання справи в якості відповідача викликається Лєві Яков, 1979 р. нар., останнє відоме місце перебування якого: м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 323/3, кв. 18.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Резнікову Ксенію Володимирівну по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 08.11.13, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 19.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає в судове засідання відповідача Саінова Марата Смаіловича у справі за позовом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 11.11.13, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 21.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Чегодара Юрія Олексійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Виноградна, 5, у справі за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Чегодара Ю.О. про стягнення зоборгованості.

Слухання справи відбудеться 13.11.13, об 11.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 7.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 12.11.13, о 9.45, в якості відповідача Бєлаву Олександра Валерійовича у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Бєлави Олександра Валерійовича, Бєлави Лариси Іванівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 2.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 12.11.13, о 10.00, в якості відповідача Мациха Павла Рудольфовича у цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Мациха П.Р. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 2.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/8890/13-ц за позовом Бершадського Миколи Івановича до Стасюк Акуліни Андріївни про визнання права власності на житловий будинок.

Судове засідання у справі призначене на 07.11.13, о 10.20.

Відповідач Стасюк Акуліна Андріївна викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 20, з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Сообщение:

*

НОВОСТИ