Виклики до суду від 23 січня 2014 року

Новости, Право

  23 Янв , 2014

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 21.01.14, о 9.10, за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Волощука Олександра Вікторовича у цивільній справі за позовною заявою Рубан Наталі Валеріївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, – Органи опіки та піклування ЮУ міської ради Миколаївської області, про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи 490/5464/13-ц за позовом Шостакової Наталі Василівни до Шостакової Вікторії Вікторівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. 9-та Воєнна, 26, про позбавлення батьківських прав відбудеться на 07.02.14, о 16.00, у приміщенні Центрального районного суду, зал № 3.

Явка у судове засідання обов’язкова.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ТОВ «Кей-Колект» до Колесника Геннадія Миколайовича про стягнення заборгованості призначено на 30.01.14, об 11.15.

Відповідачу Колеснику Геннадію Миколайовичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Гоголя, 79, необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального райсуду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/12235/13-ц за позовом Слєсарчука Сергія Євгеновича до Миронів Миколи Миколайовича про стягнення боргу.

Судове засідання у справі призначено на 12.02.14, о 10.40.

Відповідач Миронів Микола Миколайович, викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 12, з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Грещука Сергія Дмитровича, останнє відоме місце реєстрації якого: Миколаївська обл., Очаківський район, с. Іванівка, вул. Шмідта, 9, у судове засідання, що відбудеться 30.01.14, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Грещука Сергія Дмитровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності на підставі доказів, що є в матеріалах справи.

У разі згоди відповідача з позовом і неможливості явки у судове засідання просимо надати заяву про розгляд справи за вашої відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Землянського Ігоря Ігоровича, останнє відоме місце реєстрації якого: Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Сладкова 6, у судове засідання, що відбудеться 27.01.14, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Землянського Ігоря Ігоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності на підставі доказів, що є в матеріалах справи.

У разі згоди з позовом і неможливостіявки у судове засідання просимо надати заяву про розгляд справи за вашої відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 25.01.14, о 8.00, за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Тактаєва Сергія Володимировича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тактаєва С.В. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Ткаченко Анжелу Юріївну на 03.02.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, смт Казанка, вул. Аненко, 50, у цивільній справі за позовом Тарасенко Світлани Вікторівни до Ткаченко Анжели Юріївни про визнання недійсним договору оренди землі.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, то повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Ткаченко Анжелу Юріївну на 03.02.14, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, смт Казанка, вул. Аненко, 50, у цивільній справі за позовом Кучера Олексія Григоровича до Ткаченко Анжели Юріївни про визнання недійсним договору оренди землі.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, то повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Алмазова Віталія Валерійовича на 27.02.14, о 9.00, у приміщення суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал. № 4, каб. № 27, для участі в якості відповідача у розгляді цивільної справи за позовом Миколаївського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері про визнання незаконним і скасування рішення міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Калюжну Марію Антонівну на 17.02.14, о 10.20, у приміщення суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал. № 4, каб. № 27, для участі в якості відповідача у розгляді цивільної справи за позовом Миколаївського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері про визнання незаконним і скасування рішення міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Крилову Олену Анатоліївну на 27.02.14, о 10.00, у приміщення суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал. № 4, каб. № 27, для участі в якості відповідача у розгляді цивільної справи за позовом Миколаївського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері про визнання незаконним і скасування рішення міської ради.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Солтуса Едуарда Панасовича до Котлубай Анжели Павлівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним, призначено на 07.02.14, о 12.30.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Камінську Юлію Олександрівну на 11.02.14, о 9.30, у приміщення суду за адресою м. Миколаїв, вул. Радісна, 3,зал № 4, каб. 27, для участі в якості відповідача у розгляді цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

* * *

Новоодеський райсуд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Пирсикову Зою Кузьмівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Свободи, 19, місце реєстрації невідоме, у цивільній справі № 482/2476/13-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пирсикової Зої Кузьмівни про стягнення заборгованості по кредитному договору. Судове засідання відбудеться 27.01.14, о 9.30, у приміщенні Новоодеського районного суду за адресою: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190. Для реєстрації представникам звертатись у каб. № 10 або № 11.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки справу може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідачів Хужан Ларису Тихонівну, Хужана Валерія Михайловича, останнє відоме місце реєстрації яких: Миколаївська область, м. Очаків, вул. 60 років СРСР, 29/1, кв. 86, у судове засідання, яке відбудеться 10.02.14, о 10.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Косован (Брек) Катерини Валеріївни до Хужан Л.Т., Хужана В.М. про застосування наслідків недійсності правочину.

У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин неявки, з’ясування обставин у справі буде проводитися за їх відсутності на підставі доказів, що є у матеріалах справи.

У разі згоди з позовом і неможливості явки у судове засідання просимо надати заяву про розгляд справи за вашої відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 03.02.14 о 8.10, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Білоконь Сергія Олександровича у цивільній справі позовною заявою Лемах Тетяни Анатоліївни про стягнення аліментів.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Вавренюка Валерія Сергійовича, 14.07.1968 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, пров. Червоноармійський, 6, кв. 1, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вавренюка В.С. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 29.01.14, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика,11, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, 19.02.14, о 9.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом Калиниченка Олександра Петровича до Рибальченко Інни Анатоліївни про стягнення заборгованості за виконані ремонтні роботи.

На слухання справи в якості відповідача викликається Рибальченко Інна Анотоліївна, останнє відоме місце проживання та реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/10407/13-ц за позовом Буян Валентини Миколаївни до Буяна Сергія Андрійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання у справі призначено на 07.02.14, о 10.30.

Відповідач Буян Сергій Андрійович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 12,з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Р І Ш Е Н Н Я

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що рішенням суду від 27.11.13 позов ПАТ «Акцент Банк» до Ісмаілова Нізами Осман огли про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено частково.

У разі неподання апеляційної скарги в апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що рішенням суду від 09.12.13 позов ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ушка Павла Павловича про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено повністю.

У разі неподання апеляційної скарги в Апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

Сообщение:

*

НОВОСТИ