Виклики до суду від 30 січня 2014 року

Новости, Право

  30 Янв , 2014

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Дібрівну Ірину Петрівну, Дібрівного Олександра Миколайовича, Шепетю Ніну Андріївну за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» про стягнення кредитної заборгованості на 10.02.14, о 14.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області, за адресою:вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Обжелянську Т.М., Ланіна О.О., Ланіну М.М. на 24.02.14, о 8.30, у приміщення суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал № 4, каб. № 27, для участі в якості відповідачів у розгляді цивільної справи за позовом Ковальчук Ольги Леонтівни про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Козленко Наталію Юріївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, пров. Шкільний, 2, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Козленко Н.Ю. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 30.01.14, о 10.00, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

Явка до суду обов’язкова. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причини своєї неявки. У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними доказами.

* * *

Вознесенський міськрайонний суду Миколаївської області в якості відповідача викликає Грудненка В’ячеслава Олександровича, 30.06.1972 р. нар., останнє місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Щербанівське, вулиця Шкільна, 21, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Грудненка В.О. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 05.02.14, о 9.20, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Врадіївський районний суд Миколаївської області, розташований за адресою:Миколаївська область, Врадіївський район, смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103, розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гоцуляка Сергія Віталійовича про стягнення кредитної заборгованості.

Відповідач Гоцуляк Сергій Вікторович, 17.09.1985 р. нар., викликається на 05.02.14, о 10.00, до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Врадіївський районний суд Миколаївської області, розташований за адресою: Миколаївська область, Врадіївський район, смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103, розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вознюк Олени Олександрівни про стягнення кредитної заборгованості.

Відповідач Вознюк Олена Олександрівна, 06.03.1978 р. нар., викликається на 05.02.14, о 10.40, до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Чайковської Лариси Анатоліївни до Андрєєва Миколи Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Рекордна, 59, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 20.02.14, об 11.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Єлішева Станіслава Сергійовича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Єлішева С.С. про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 07.02.14, о 9.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Шкурка Сергія Миколайовича за позовом Павельєвої Віри Михайлівни, Сичьової Євгенії Михайлівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 20.02.14, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місцерозгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Єланецький районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Яценка Андрія Михайловича, 23.03.1971 р. нар., на 05.02.14, о 14.00, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, Єланецький район, смт Єланець, вул. Дзержинського,16, для розгляду цивільної справи за позовом Яценко Аліни Миколаївни до Яценка Андрія Михайловича про стягнення аліментів.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/8183/13-ц за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в ТВБВ № 10014/0187 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» до Лукашова Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості відкладений на 19.02.14, о 17.00.

Відповідачу Лукашовій Ларисі Михайлівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 18.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Нізовцеву Інессу Юріївну, останнє відоме місце реєстрації якої: Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Цокуренко, 140, у судове засідання, що відбудеться 03.02.14, о 16.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Леніна, 44,з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Нізовцевої І.Ю. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим належним чином,і у разі неявки у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/13098/13-ц за позовом Д’якової Вероніки Валеріївни до Трифанкова Олексія Євгеновича про розірвання шлюбу.

Судове засідання у справі призначено на 10.02.14, о 12.45.

Відповідач Трифанков Олексій Євгенович викликається у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 12, з документами, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Шевченко Олену Миколаївну, останнє місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 37/1, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17.02.14, о 8.10, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Юдіна Гліба Олексійовича, останнє місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Лиманці, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 25.02.14, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області (м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77) викликає у судове засідання на 06.02.14, о 9.00, в якості відповідачів Майлат Віктора Андрійовича, Майлат Ольгу Андріївну у цивільній справі за позовом Жученка Сергія Володимировича до Майлат Віктора Андрійовича, Майлат Ольги Андріївни, треті особи – Жученко Юрій Сергійович, Лиманська Тетяна Олександрівна, Жученко Ірина Борисівна, про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням, за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Грейгове, пров. Котовського, 8.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності та без урахування їх думки.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Кириллова Сергія Сергійовича у справі за позовом Кириллової Єлизавети Олександрівни про позбавлення батьківських прав на 27.02.14, о 15.30, каб. № 1 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Пастушенко Галини Володимирівни до Клименко Валентини Іванівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним призначено на 18.02.14, о 14.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Сообщение:

*

НОВОСТИ