Виклики до суду від 13 лютого 2014 року

Новости, Право

  13 Фев , 2014

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Кузнєцова Анатолія Васильовича у цивільній справі за позовом Мусаєляна Аркадя Талішевича про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Слухання справи призначено на 18.02.14, о 10.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Трофименко Юлію Вікторівну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 18.02.14, о 8.30, каб. № 27 Заводського райсуду за адресою: м. Миколаєва, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Оніщук Юлію Владиславівну на 24.02.14, о 8.30, у приміщення суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал № 4, каб. 27 для участі в якості відповідача у розгляді цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Торосяна Артуша Рубіковича, останнє відоме місце реєстрації якого: Миколаївська область, Очаківський район, с. Чорноморка, вул. Березанська, 34, у судове засідання, що відбудеться 24.02.14, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Торосяна Артуша Рубіковича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим належним чином, і у разі неявки у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області викликаєвідповідачів Машинську Галину Петрівну, Машинського Івана Івановича, останнє відоме місце проживання яких: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Олександрівка, вул. Молодіжна, 1, про дату слухання цивільної справи за позовом Цапотей М.В. до Машинської Г.П., Машинського І.І. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 19.02.14, о 15.00, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Солов’яАндрія Олександровича, 09.10.1981 р. нар., у цивільній справі № 488/5438/13-ц, провадження № 2/488/239/2014, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13.03.14, о 15.30, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Солов’я А.О.: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 18а, кв. 170.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 22а, викликає у судове засідання в якості відповідача Гончаренка Валерія Васильовича, 24.03.1954 р. нар., у цивільній справі № 488/5446/13-ц, провадження № 2/488/243/2014, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13.03.14, о 13.00, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Гончаренка В.В.: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 7а, кв. 125.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20, викликає у судове засідання в якості відповідача Луценка Миколу Володимировича, 28.09.1968 р. нар., у цивільній справі № 488/5442/13-ц, провадження № 2/488/241/2014, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13.03.14, о 13.15, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідач Луценко М.В.: м. Миколаїв, вул. Глінки, 8, кв. 12.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Вітковську Наталію Борисівну у цивільній справі № 488/5977/13-ц, провадження № 2/488/352/2014, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13.03.14, о 13.00, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Вітковської Н.Б.: м. Миколаїв, вул. Льотчиків, 17.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Калинка Григорія Григоровича, 29.04.1978 р. нар., у цивільній справі № 488/6145/13-ц, провадження № 2/488/394/2014, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13.03.14, о 13.45, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Калинка Г.Г.: м. Миколаїв, вул.М. Ульянової, 225.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Доктора Самойловича, 20а, 21.02.14, о 9.30, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Макарова Ігоря Олександровича про стягнення боргу.

На слухання справи в якості відповідача викликається Макаров Ігор Олександрович, останнє відоме місце реєстрації та проживання якого: м. Миколаїв, вул. Артема, 48, кв. 32.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області викликаєвідповідача Халімона Леоніда Антоновича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Поляна, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Халімона Л.А. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 24.02.14, об 11.00, у приміщенні Снігурівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул.Г. Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Кравчука Ігоря Леонідовича за позовом ДП ЖЕД «Будівельник» про визнання особи такою, яка втратила право на проживання, на 03.03.14, о 9.00, каб. № 14 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Антипенко Марину Сергіївну, Бондарева Валентина Борисовича за позовом ДП ЖЕД «Будівельник» про визнання осіб такими, які втратили право на проживання, на 03.03.14, о 9.00, каб. № 14 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Іванової Надії Вадимівни до Сівака Альберта Володимировича про стягнення матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок ДТП, та компенсацію моральної шкоди призначений на 21.02.14, о 8.30.

Відповідачу Сіваку Альберту Володимировичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 22.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Моргуна Олександра Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Ольшанське, вул. Леніна, 20, кв. 6, про дату слухання цивільної справи № 480/1953/13-ц за позовом ПАТ «АкцентБанк» до Моргуна Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17.02.14, о 9.00, у приміщенні Миколаївського районного суду Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Лозенка Миколи Дмитровича про стягнення заборгованості призначено на 03.03.14, о 9.40.

Відповідачу Лозенку Миколі Дмитровичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Димитрова, 86, необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального райсуду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Бобаль С.Ю., Бобаль О.П., Бобаль В.П. на 26.02.14, о 8.30, у приміщення суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал № 4, каб. 27 для участі в якості відповідачів у розгляді цивільної справи за позовом Солопієнко А.О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Ширяк Юлію Сергіївну, 25.01.1988 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Чапаєва, 15а, у цивільній справі за позовом Лобанова Андрія Геннадійовича до Ширяк Ю.С. про виключення запису про батька з актового запису про народження дитини.

Слухання справи відбудеться 26.02.14, о 10.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 7. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

В Єланецькому районному суді Миколаївської області 24.02.14. о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, Єланецький район, смт Єланець, вул. Дзержинського, 16, відбудеться слухання цивільної справи № 476/1496/13-ц (провадження № 2/476/60/2014) за позовом Ногтевої Лариси Олександрівни до Ногтева Олександра Григоровича про стягнення аліментів.

У судове засідання викликається відповідач Ногтев Олександр Григорович, 04.12.1957 р. нар., уродженць с. Медвежа Балка Устинівського району Кіровоградської області.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що судове засідання у цивільній справі № 490/5465/13-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Руденко Галини Олексіївни про виконання зобов’язань за договором кредиту відбудеться 19.02.14, об 11.00, у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, зал № 3.

Явка відповідача у судове засідання обов’язкова.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області поведомляє відповідача Торбовського Віктора Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Первомайський район, с. Полтавка, що розгляд цивільної справи № 2/484/1223/13 за позовом Авакяна Костянтина Костянтиновича про стягнення заборгованості за борговою розпискою відкладено на 14.02.14, о 10.00.

На призначений час відповідачу необхідно з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів та постановлено заочне рішення.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/10278/13-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Калашнікова Юрія Валерійовича про стягнення заборгованості відкладено на 12.03.14, о 15.00.

Відповідачу Калашнікову Юрію Валерійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49 (кабінет № 3).

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Шаркова Олексія Павловича про стягнення заборгованості, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 31, кв. 13, призначено на 03.03.14, о 9.15.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Муалли Юліана Саміровича про стягнення заборгованості призначено на 03.03.14, о 9.00.

Відповідачу Муалли Юліану Саміровичу, останнє місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пров. Мирний, 14, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, (кабінет № 3).

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Півторака Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості призначено на 03.03.14, о 9.10.

Відповідачу Півтораку Сергію Анатолійовичу, останнє місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 60, корп. 3,кв. 6, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49 (кабінет № 3).

Р І Ш Е Н Н Я

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що рішенням суду від 06.02.14 позов Жученка Сергія Володимировича до Майлат Віктора Андрійовича, Майлат Ольги Андріївни, треті особиЖученко Юрій Сергійович, Лиманська Тетяна Олександрівна, Жученко Ірина Борисівна, про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Грейгове, пров. Котовського, 8, задоволений у повному обсязі.

У разі неподання апеляційної скарги в апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення, рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

Сообщение:

*

НОВОСТИ